news_VASCO gör en insats för den globala SSL-certifikatmarknaden

20. Juni 2011

Företaget ser betydande säljmöjligheter i den befintliga kundbasen + konkurrenskraftiga möjligheter i olika vertikala och horisontala marknadssegment

Oakbrook Terrace, Illinois, Zürich, Schweiz, 20. Juni 2011 - VASCO Data Security Inc. (Nasdaq: VDSI; www.vasco.com ), en ledande mjukvaruleverantör inom IT-säkerhet som är specialiserad på lösningar för autentisering samt elektroniska och digitala signaturer, tillkännagav idag att den gör en insats för den globala SSL-och EV SSL-marknaden, med dess egna skala av CertiID SSL SSL-Zertifikat. VASCO: s steg mot den globala SSL-zertifikatsektorn är en följd av deras senaste förvärv av den nederländska internetsäkerhetsleverantören DigiNotar.

Den SSL-zertifikatmarknaden har en stadig tillväxt på grund av:

  1. Den ökande mängden av känsliga data och applikationer som är tillgängliga på webben
  2. Behovet av tillförlitliga webbsajter som en följd av den kraftigt ökande mängden database
  3. Utvecklingen av reglar och lagstiftning inom onlineintegritetsskydden.

Utöver säljmöjligheter i den befintliga kundbasen på ungefär 10 000 företag riktar VASCO in sig på VPN-och SSL-VPN-Applikationer, intranät, extranät, webbpost, webbportaler, konsumentapplikationer och tillämpningar som kräver ett onlineabonnang.
DigiNotar, ett VASCO-företag, är ansvarig för att utfärda och verifiera VASCO: s CertiID SSLoch EV SSL-Zertifikat. Med de här certifikaten kan företagen utöka sin webbsäkerhet genom att identifiera servern och kryptera datatransaktionen mellan användarens dator och servern.
VASCO: s CertiID SSLoch EV SSL-Zertifikat kan anskaffas genom VASCO: s globala kanalnätverk av Distributörer och återförsäljare och på VASCO: s ( www.vasco.com ) och DigiNotars ( www.digitnotar.com ) webbsajter.

"Genom att erbjuda CertiID SSLoch EV SSL-Zertifikat für globale Nivå Träder VASCO in på en ny, Männer välkänd marknad", säger Jan Valcke, VD och operativer Chef på VASCO Data Security. ”Vi tror att DigiNotars certifikat är bland de mest pålitliga inom branschen. Vi är övertygade om att kvaliteten av våra erbjudanden och flexibiliteten av vår organisation gör det möjligt för oss att få fäste på SSL-certifikatmarknaden Genom att rikta in oss mot både nya möjligheter och vår etablerade kundbas fn.

Unterscheidet av SSL-Zertifikat:
Ett SSL-Zertifikat är en fil, installerad på en säker webbserver, som identifierar en webbsajt. Det här digitala certifikatet fastställer identiteten och autenticiteten av ett företag eller en handlare, så att nätkunderna kan vara säkra på att webbsajten är säker och tillförlitlig. Ich syfte att kontrollera att de här webbsajterna är legitima (dvs. att de är vem de utger sig vara), är företagen och deras webbsajter verifierade av en tredje parti, såsom VASCO / DigiNotar.

Unterscheiden av EV SSL-Zertifikat:
Erweiterte Validierung SSL-Zertifizierung - SSL-Zertifizierung für die Überprüfung von Informationen - Visarinformationen für die Bereitstellung von Informationen zur Organisation von Organisationsdaten. För en användare är den mest visuella aspekten av ett EV SSL-Zertifikat an adressfältet skiftar färg: det blir grönt när ett EV SSL-Zertifikat används. Bredvid det gröna fältet visa både namnet på organweisungen som är listat i certifikatet och Certifikatsauktoriteten (som VASCO / DigiNotar).

VASCO är en ledandehebelör av lösningar für autentisering och elektroniska och digitala signaturer. VASCO är ett globalt mjukvarubolag inom IT-säkerhet med en kundbas på över 10.000 företag i mer än 100 länder, inklusive mer än 1500 internationella finansiella institutioner. VASCO främsta marknader är den finansiella sektorn, e-handel och e-förvaltning. Framåtblickande uttalanden Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida planer, händelser eller föreställningar är framåtblickande uttalanden. Dessa framtidsinriktade uttalanden (1) identifieras med hjälp av termer och fraser som "förväntar", "tror", "kommer", "förutse", "nya", "avser", "planerar", "kunde", "kan", "uppskatta", "borde", "objektiva" och "mål", "möjligt", "potentiell", "och liknande ord och uttryck", "men sådana ord och fraser" und "och (2)" är föremål för risker och osäkerheter och representerar våra nuvarande förväntningar eller övertygelser rörande framtida händelser. VASCO varnar att den framåtblickande uttalanden är kvalificerade av viktiga faktorer som kan orsaka faktiska resultat avviker vanzeligt från dem i de framåtblickande uttalandena. Dessa risker, osäkerheter och andra faktorer har beskrivits mer ingående i den årsrapport på blankett 10-K för räkenskapsåret som slutade 31 december 2009 Filed hos Securities and Exchange Commission och inkluderar, men är inte begränsade bis, (a) riskerna förl (b) riskant med att dator-och nätverkssäkerhet industrin, inklusive den skenande tekniska utvecklingen (c) risker som ier specifika för Vasco, inklusive efterfrågan på våra produkter och tjänster, konkurrens från mer etablerade företag och andra, tryck på priser och vårt historiska beroende av relativt få produkter vissahebantörer och vissa nyckelkunder. Hänvisning görs bis Vascos publika rapporter bis US Securities and Exchange Commission für weitere Informationen von Vasco och dess verksamhet. Detta dokument kan innehålla varumärken VASCO Data Security International, Inc. und Dteribland Vasco, Vasco "V" -Design, DIGIPASS, VACMAN, aXsGUARD und IDENTIKEY. Weitere Informationen kontakta: Jochem Binst, +32 2 609 97 00, pr @onespan .com Följ oss på Twitter: http://twitter.com/VASCODataNews