Polski Bank Millennium decydujesięna OneSpan、abybudowaćjeszcze lepszedoświadczenieklienta w zakresiebankowościkorporacyjnej

2019年11月22日

ミレニアム銀行からピルジーポルスキー銀行、銀行、技術部門、クロントザベツピエジャクチクリエントウコルポラシージニッチプジージェドノチェスニムウドスコナラニウドウビアドクツェニアクリエンタ。

ミレニアムバンクロゴ CHICAGO i WARSZAWA(ポルスカ) 14リストパダ2019 r。 - OneSpan™、globalny LIDER zakresie oprogramowaniachroniącegocyfrowątożsamośćklientów、elektroniczne podpisy私transakcje、ogłosiłdniu dzisiejszymワット、銀行ミレニアム、dynamicznierozwijającaSIE jednostkazależnaポルトガル商業銀行(ミレニアムBCP)、wdrożyłTECHNOLOGIECronto®ワットcelu zabezpieczenia transakcji przy ZEワットjednoczesnym udoskonalaniudoświadczeniaklientabankowościkorporacyjnej。

Innowacyjne technologie、pomagająceudoskonalićobsługęklienta、od dawnasąprioritetetemdla BankuMillennium.Uznającinnowacjęiobsługęklienta za elementy o kluczowym znaczeniusiękęnadecdtechdoęsinoęnędononłdo クロント OneSpan、opatentowanerozwiązaniewizualnego podpisywania transakcjiwykorzystującegraficzny kolorowy kryptogram do szyfrowaniaszczegółówtransakcji。WdrożenieCrontopomożebankowizapewniaćklientomprostąiwygodnąobsługęorazumożliwiuruchomienie takich funkcji、jak podpisywanie serii transakcji。

Cronto pomagazabezpieczaćtransakcje、umożliwiającużytkownikomsprawdzenieszczegółówtransakcji、takich jak kwota czy numer rachunku、przed ich zatwierdzeniem。Technologia ta pomagatakżeodpieraćatakitrojanów、takich jak マン・イン・ザ・ブラウザラブ真ん中の男 、przez ustanowienie bezpiecznegopołączeniapomiędzyurządzeniemklienta a bankiem。FunkcjonalnościtepomagająBankowi Millenniumzapewnićwysoki poziombezpieczeństwaiprędkości、kluczowy w przypadkubankowościkorporacyjnej。

„Zdecydowaliśmysięwraz z naszymi klientami korporacyjnymiwybraćrozwiązanieOneSpan”mówidyrektor departamentubankowościelektronicznej w Banku Millennium、HalinaKarpińska。Zapoznaliśmysięzróżnegorodzajurozwiązaniamidostępnymina rynku、którespełniałynasze wymagania。Następniezwróciliśmysiędo naszychklientów、aby mogliwyrazićswojąopinię。Na podstawie uzyskanych od nich informacji、zdecydowaliśmysięnarozwiązanieOneSpan“。

„ Banki corazczęściejbiorąpoduwagęznaczenieobsługiklienta we wszystkichkanałachbankowości、w tym wbankowościkorporacyjnej“mówiwiceprezes OneSpan ds。sprzedażyglobalnej、Dan Dica。„ Bank Millenniumzdecydowałsięnie tylko wyj naprzeciw potrzebom swoichklientów、aletakżepomócw sprostaniuprzyszłymwymaganiom stawianym przed procesembankowościkorporacyjnejdzięzi

Bank Millennium to jedna z wielu instytucji finansowych w EuropiewykorzystującatechnologięCronto w celu obrony przed zaawansowanymi atakami przy jednoczesnymspełnieniuwymagańdyrektywy PSD2 Firma OneSpan ostatnioogłosiłapomyślnewdrożeniaw フォルクスワーゲン銀行ユナイテッドブルガリア銀行 、wykorzystująceCronto do bezpiecznego podpisywania transakcji online。

情報o Bankuミレニアム:

Bank Millennium jestogólnopolskim、nowoczesnym bankiemoferującymswojeusługiwszystkim segmentom rynku poprzezsiećoddziałów、sieci indywidualnychdoradcówibankowośćelektroniczną。Wykorzystujemynajnowocześniejszetechnologie i najlepsze tradycjebankowości、z powodzeniemkonkurującwe wszystkich segmentach rynku finansowego。Znajomośćpolskiego rynkufinansówzbudowaliśmyNA wieloletnichdoświadczeniachWobsłudzeprzedsiębiorstwIklientówindywidualnych、uzupełniamyJAwiedząImiędzynarodowąpraktykądziedziniefinansówwnoszonąprzezポルトガル商業銀行(ミレニアムBCP)W - Portugalii Wnajwiększykomercyjnyバンク、który冗談strategicznymudziałowcemBanku。

情報o OneSpan:

OneSpan pomaga instytucjom finansowym i innym Organizacjomodnosićsukcesy、wspierającichpostępwcyfrowej transformacji。Osiągamyto przez budowanie zaufania do cyfrowejtożsamościklientów、wykorzystywanych przez nichurządzeńoraz transakcjikształtującychichżycie。Wierzymy、żejest to podstawa wzrostumożliwościbiznesowych iprężnegorozwoju。Ponad 10 000klientów、w tym ponadpołowaze 100największychświatowychbanków、chroni swojenajważniejszerelacje i procesy biznesowedziękirozwiązaniomOneSpan。Odデジタルオンボーディング、poprzezrozwiązaniazapobiegająceoszustwom、ażpozarządzanieprocesem:ujednolicona、otwarta platforma OneSpanobniżakoszty、przyspiesza pozyskiwanieklientówizwiększaich satys Więcejinformacji o OneSpanmożnaznaleźćna OneSpan.com oraz na ツイッター LinkedIn フェイスブック

Copyright©2019 OneSpan North America Inc.、wszelkie prawazastrzeżone。OneSpan™iCronto®sązarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi OneSpan North America Inc. lub jejpodmiotówzależnychw USA i innych krajach。Wszelkie inne znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencienależądo ichposzczególnychwłaścicieli。

Osoby do kontaktu dlamediów:

Frauke De Graeve 
マネージャーds。広報
OneSpan(ワンスパン) 
+32 497 14 80 47
frauke.degraeve @onespan .com

サラ・ハネル
Globalny dyrektor ds。komunikacji korporacyjnej 
OneSpan(ワンスパン) 
+ 1-312-871-1729 
sarah.hanel @onespan .com