Mobile security suite illustration

Functionaliteiten van Mobile Security Suite

Optimaliseer de mobiele ervaring van uw klanten en verminder fraude met state-of-the-art authenticatie, applicatiebeveiliging en elektronische handtekeningen

Mobile security suite illustration

Functionaliteiten van Mobile Security Suite

Mobile app security gray

Beveiliging

App shielding

Bescherm uw Android- en iOS-apps proactief tegen aanvallen, zelfs in niet-vertrouwde, mogelijk vijandige omgevingen met app shielding van OneSpan. Detecteer en bestrijd de nieuwste malware aanvallen, verhinder reverse-engineering, verdedig tegen manipulatie en stop spoofing en klonen van apps met een onzichtbare, altijd actieve geavanceerde beveiliging van mobiele apps.

Jailbreak

Door een apparaat te rooten of jailbreaken worden de belangrijkste beveiligingsmaatregelen van het besturingssysteem gedeactiveerd, waardoor mobiele apps een hoger risico lopen. Door de werking van uw app op een dergelijk apparaat te detecteren, kunt u deze risicofactor volgen en gebruiken bij het nemen van beslissingen over back-end fraudebeheer- en authenticatiesystemen.​

Beveiligd kanaal

Handhaaf de hoogste beveiliging van mobiele apps voor communicatie tussen de server en het mobiele apparaat met end-to-end-versleuteling. Voeg een extra beveiligingslaag toe door gegevens aan de serverzijde onafhankelijk te versleutelen voor decodering op het mobiele apparaat.​

Veilige opslag

Verbeter de beveiliging van gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen met extra versleuteling en dynamische maskering van de gegevensopslagmethode die verder gaat dan wat door het platform wordt geboden. Deze extra beveiliging beschermt ook de opgeslagen gegevens als de vertrouwde uitvoeringsomgevingen, Secure Element of Secure Enclave in gevaar wordt gebracht.​

White-box cryptografie

Verdedig tegen pogingen van aanvallers om de beveiliging van mobiele apps te ontmantelen door de sleutels van een app te extraheren. White-box cryptografie maakt gebruik van geavanceerde versleuteling en onduidelijk maken om sleutels verborgen te houden in de broncode, zelfs tijdens de uitvoering, zodat aanvallers ze niet kunnen vinden.​
 

Apparaatverbinding

Breng een veilige verbinding tussen een bepaald mobiel apparaat en een geautoriseerde gebruiker tot stand om account-takeover, herbestemming van cryptografische sleutels en het klonen van apps te voorkomen, zoals vereist door PSD2.​

mobile authentication gray

Authenticatie

Gedragsbiometrie

Integreer continue mobiele authenticatie voor accounttoegang en transacties. Volg en beoordeel in realtime de manier waarop gebruikers omgaan met hun mobiele apparaten via toetsaanslagen en gebaren. Deze acties worden in de loop van de tijd vastgelegd en toegewezen aan de terugkerende gebruiker om een risicoscore te genereren om de authenticatie te intensiveren wanneer dat nodig is.​

Cronto®-ondersteuning

Implementeer de gepatenteerde oplossing voor visuele transactieondertekening van OneSpan in uw mobiele app zodat gebruikers overal en altijd transacties kunnen verifiëren en ondertekenen zonder een draadloze of fysieke verbinding. ​

Apparaatidentificatie

Identificeer een mobiel apparaat via unieke kenmerken om persistente identificatie te bieden die niet wordt beïnvloed door mobiele OS-updates en verhinder kwaadaardige pogingen tot spoofing van het mobiele apparaat.​

Gezichtsherkenning

  Gebruik gezichtspunten en geavanceerde detectie van levendigheid en spoofing die door NIST zijn gebenchmarkt om gebruikers nauwkeurig te authenticeren.​

FIDO-authenticatie

Lever een wachtwoordloze mobiele ervaring door open, schaalbare en interoperabele PIN-, push- en biometrische authenticatie te integreren die voldoet aan de FIDO Universal Authentication Framework (UAF) -standaard. Gebruikers authenticeren zich lokaal op hun apparaat, waardoor er geen behoefte is een "gedeeld geheim" op de server en de aanvalsvector aan de serverzijde wordt geëlimineerd.

Vingerafdrukauthenticatie

Gebruik een vingerafdrukscan om gebruikers snel en nauwkeurig te authenticeren. Een recent onderzoek van Javelin heeft uitgewezen dat vingerafdrukherkenning de favoriete authenticatiemethode is van consumenten om op hun accounts in te loggen. Integreer deze populaire, eenvoudige en bewezen optie voor biometrische authenticatie moeiteloos in uw mobiele app.​

Geolocatie

Lokaliseer de lengte- en breedtegraad van een mobiel apparaat binnen enkele meters om de betrouwbaarheid van een mobiel apparaat te bepalen en bied risicoanalyses en oplossingen voor risicobeheer met contextuele gegevens

Risicogebaseerde authenticatie

Verzamel tal van gegevenspunten over een apparaat, de gebruiker en de apps die erop staan. Bereken het risico van transacties met artificiële intelligentie (AI) en machinaal leren op basis van de beschikbare datapunten en voer waar nodig de authenticatie dynamisch op.​

Transactieondertekening

Integreer transactieondertekening om social engineering, Trojans voor bankieren en man-in-the-middle-aanvallen te voorkomen en tegelijkertijd een balans te vinden tussen gebruikersgemak en een sterke beveiliging voor zelfs de meest gevoelige mobiele transacties.​

Pushmeldingen

Gebruik inloggen via pushmeldingen voor online bankieren en stuur platformonafhankelijke meldingen met één enkele functie aan de servicezijde om onder andere gebruikers veilig te waarschuwen en authenticatiecodes te sturen van de server naar het mobiele apparaat.​

Ondersteuning van QR-codes

Maak gebruik van een flexibele scanfunctie om QR-codes te lezen voor registratieprocessen en andere use cases.​

E-signatures gray

Elektronische handtekeningen

Native integratie

Bouw native e-ondertekeningsmogelijkheden in uw bestaande mobiele apps in zodat gebruikers overal, op elk moment en op elk apparaat kunnen ondertekenen. Leg elektronische en handgeschreven handtekeningen, gedetailleerd elektronisch bewijsmateriaal en meer vast. Dankzij de geoptimaliseerde SDK kunt u al binnen 10 minuten aan de slag met uw eerste prototype.​