Identiteitsbewijzen

Wat is identiteitsbewijzen?

Identiteitsbewijs is een middel om de identiteit te verifiëren en te authenticeren van een persoon die toegang probeert te krijgen tot een dienst of systeem. Identiteitscontrole, ook wel identiteitsverificatie genoemd, bevestigt dat een identiteit in de echte wereld bestaat, en dat de persoon die die identiteit voorlegt, ook de ware eigenaar ervan is. In de financiële dienstverlening wordt identiteitsbewijs vaak gebruikt voor nieuwe of onbekende klanten die voor het eerst met een bank in contact komen, bijvoorbeeld bij het openen van een rekening, het aanvragen van een rekening, de registratie of het inschrijvingsproces.

Met een toenemende vraag naar meer processen op afstand als gevolg van de COVID-19 pandemie, biedt identiteitsbewijs financiële instellingen een veilige en zekere manier om te bepalen of iemand is wie hij beweert te zijn in een online interactie. Identiteitsbewijzen helpen ook financiële instellingen en hun klanten te beschermen tegen fraude en veiligheidsrisico's, zoals aanvraagfraude en fraude met nieuwe rekeningen.

Hoe identiteitsbewijzen werken

Identiteitsbewijzen spelen een belangrijke rol in zowel scenario's voor het openen van een nieuwe rekening als voor authenticatie. Identiteitsbewijzen zijn bijvoorbeeld van belang wanneer een externe aanvrager een nieuwe rekening probeert te openen, aangezien de financiële instelling de identiteit van de aanvrager moet kunnen bevestigen alvorens hem of haar toegangspasjes te verstrekken. Identiteitsbewijzen spelen ook een rol bij scenario's voor het onderhoud van rekeningen, zoals wanneer een bestaande bankklant zijn adres wil wijzigen of een echtgenoot of kind aan zijn rekening wil toevoegen. In dit geval wordt identiteitsbewijs gebruikt als een "opstapmethode" voor de authenticatie van een bestaande klant.

Volgens Gartner "Identity proofing services die de identiteit van mensen verifiëren voordat de onderneming hen accounts en credentials verstrekt...Deze diensten worden ook gebruikt als een aanvullende interactieve authenticatiemethode voor gebruikers, met name voor risicovolle transacties, zoals toegang tot gevoelige vertrouwelijke informatie of het overmaken van geld naar externe rekeningen. Identiteitsbeveiligingsdiensten worden doorgaans gebruikt wanneer accounts via het web of in een callcenter worden verstrekt. Ze kunnen echter ook worden gebruikt in face-to-face interacties."

Er zijn op de markt verschillende methoden om identificatie te voorkomen. Enkele populaire methoden zijn:

 • Verificatie van identiteitsdocumenten: controleert of het identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, overheidsidentiteitskaart) legitiem is.
 • Biometrische verificatie: maakt gebruik van selfies om vast te stellen dat de persoon die de ID voorlegt dezelfde persoon is als die op de ID staat afgebeeld.
 • Detectie van levensechtheid: bepaalt of een selfie echt is door spoofingaanvallen zoals gezichtsmaskers of foto's van foto's te detecteren.
 • Kennisgebaseerde verificatie (KBA): genereert "out of wallet"-vragen op basis van informatie in het persoonlijke kredietdossier van de aanvrager.
 • Verificatie met eenmalige toegangscode (OTP): Zendt de aanvrager tijdens het verificatieproces eeneenmalige toegangscode via sms of e-mail toe.
 • Trusted Identity Networks: maakt gebruik van de bestaande bankgegevens van de aanvrager om zijn identiteit te verifiëren en de wrijving tijdens de onboarding te verminderen.
Cluttered desk with an open book about Identity Verfication
Blog

Document Verification: 4 Levels of Security to Verify IDs Online [+ Checklist]

Learn how to verify the authenticity of a government-issued ID online with this guide to document analysis security for automated ID document verification.

Read More

Hoe identiteitsbewijzen fraude helpen bestrijden

Identity proofing helpt financiële instellingen de identiteit van nieuwe klanten te verifiëren en bestaande klanten te authenticeren gedurende de levenscyclus van hun relatie met hun bank om verschillende soorten fraude te helpen verminderen.

Identiteitsbewijzen helpen in de strijd tegen aanvraagfraude, vooral omdat het openen van een rekening op afstand de meeste kans op aanvraagfraude biedt. Bij het openen van een nieuwe rekening op afstand wordt een nieuwe aanvrager gevraagd zijn identiteit te verifiëren door zowel de voor- als de achterkant van zijn identiteitsbewijs te scannen, zoals een rijbewijs, paspoort of nationale identiteitskaart. Geavanceerde echtheidsalgoritmen en kunstmatige intelligentie (AI) analyseren de afbeelding en de gegevens op het identiteitsdocument en stellen een echtheidsscore op om te bepalen of het document echt of vals is. Wanneer de verificatie van identiteitsdocumenten gepaard gaat met technologie voor gezichtsvergelijking (een door de gebruiker ingezonden "selfie" die wordt vergeleken met de foto op het identiteitsdocument), geven fraudeurs hun pogingen tot aanvraagfraude meestal op. Volgens Jumio "hebben we 80% minder fraude gezien bij klanten die zowel een ID als een selfie-verificatie vereisen in vergelijking met klanten die alleen een door de overheid uitgegeven ID vereisen." Het extra voordeel voor de bank is dat wanneer aanvraagfraude in een vroeg stadium wordt ontdekt, het de kans op nieuwe accountfraude later in de levenscyclus van de klant aanzienlijk vermindert.

Hoe kan biometrische identiteitsbewijzen fraude bij sollicitaties voorkomen?

Biometrische verificatie kan ook helpen om aanvraagfraude te voorkomen. Bij gezichtsvergelijking bijvoorbeeld worden algoritmen gebruikt om biometrische gegevens van een gezichtsopname, zoals de positie en grootte van iemands ogen, in een gestandaardiseerde gegevensreeks op te nemen. Door twee biometrische gegevensreeksen te vergelijken kan worden vastgesteld of twee beelden van dezelfde persoon afkomstig zijn. Als de ene foto afkomstig is van een vooraf geverifieerde bron, zoals een door de overheid afgegeven identiteitskaart, en de tweede foto een realtime selfie is die de aanvrager met zijn smartphone heeft genomen op het ogenblik van zijn aanvraag, kan gezichtsvergelijking de identiteit van de persoon en zijn live aanwezigheid bewijzen en zo helpen bij het opsporen van aanvraagfraude. Volgens onderzoek van de Aite Group was fraude met applicaties na fraude met bankrekeningen de grootste uitdaging voor financiële instellingen.

Identiteitsbewijs is een belangrijk ingrediënt voor voortdurende fraudecontrole omdat het helpt ervoor te zorgen dat de persoon die de identiteit opeist, ook de echte eigenaar is en echt aanwezig is tijdens het aanvraag- en onboardingproces.

Casestudy over identiteitsbewijzen

Identity Proofing verbetert autofinanciering voor financiële tak van grote autofabrikant

De uitdaging: De Spaanse divisie van een grote Europese captive aanbieder van autofinanciering wilde zijn financieringsproces digitaliseren met behulp van identiteitsbewijzen en e-handtekeningen, zodat klanten digitaal toegang tot financiering konden krijgen. De oplossing moest aanvragers identiteitsbewijzen door de echtheid van hun paspoort en nationale identiteitskaart te verifiëren ter bescherming tegen fraude, en alle overeenkomsten moesten worden ondertekend met een geavanceerde elektronische handtekening.

De oplossing: Na een succesvolle implementatie van automatisering van overeenkomsten in het Verenigd Koninkrijk, wendde de Spaanse divisie zich tot OneSpan om hun autoleningproces te helpen digitaliseren met behulp van documentidentiteitscontrole, eenmalige wachtwoorden en e-handtekeningen. Klanten van de aanbieder van autofinanciering kunnen nu in meer dan 160 dealers in heel Spanje hun autofinancieringsovereenkomst digitaal afronden.

Het voordeel: het geautomatiseerde proces van de financieringsaanbieder voor financieringsovereenkomsten vindt nu plaats via een browsergebaseerde digitale ervaring. De naam, het adres en de geboortedatum van de klant worden elektronisch geregistreerd, waardoor het proces voor de klant eenvoudiger en sneller verloopt en er minder handmatige fouten worden gemaakt.

Identiteitsbewijzen spelen een belangrijke rol bij de bescherming van de kredietverstrekker tegen aanvraagfraude, aangezien het identiteitsbewijs van de klant wordt geverifieerd met behulp van documentverificatie. Zodra de identiteit van de klant is geverifieerd, kan de klant met een geavanceerde e-handtekening instemmen met de overeenkomst. De implementatie was zo succesvol dat het nu wordt uitgerold naar alle dealers van de provider in Frankrijk, en ook wordt gebruikt voor het digitaliseren van remote finance use cases.

	Cornerstone Advisors | Reducing Friction in Online Account Opening with Digital Identity Verification
Research Report

Don’t Abandon Me: Reducing Friction in Online Account Opening with Digital Identity Verification

This 2021 report features survey responses and interviews with banking leaders on the topics of digital account origination, abandonment, and identity verification. Get the latest insights into how your organization can decrease customer friction and increase funding rates. 

Download Now

Compliance-overwegingen voor identiteitsbewijzen

De praktijken voor het aantonen van de identiteit moeten voldoen aan de richtsnoeren van het National Institute of Standards and Technology (NIST) voor het digitaal valideren van de identiteit van een persoon. NIST definieert drie hoofdcomponenten voor het matchen van de geclaimde identiteit van een persoon met zijn werkelijke identiteit. Hoewel deze termen vaak door elkaar worden gebruikt, onderscheidt het NIST ze als drie afzonderlijke onderdelen van het proces van identiteitsbevestiging:

 • Identiteitsresolutie: Het op unieke wijze onderscheiden van de identiteit van een persoon in de context van de bevolking of het systeem.
 • Identiteitsbevestiging: bewijsmateriaal van de persoon verzamelen en nagaan of het authentiek, geldig en accuraat is.
 • Identiteitscontrole: het bevestigen en leggen van een verband tussen de geclaimde identiteit en het werkelijke bestaan van de persoon die het bewijsmateriaal overlegt.

Verwachte resultaten van Identity Proofing, volgens NIST

Volgens NIST zijn de verwachte resultaten van identity proofing

 • Een geclaimde identiteit omzetten in een enkele, unieke identiteit binnen de context van de gebruikerspopulatie die de CDV (Certified Service Provider) bedient.
 • Valideren dat alle verstrekte bewijzen correct en echt zijn (d.w.z. niet vervalst of verduisterd).
 • Valideer dat de geclaimde identiteit bestaat in de echte wereld.
 • Verifiëren of de geclaimde identiteit overeenkomt met de echte persoon die het identiteitsbewijs levert.

Hoe identiteitsbewijzen de klant ten goede komen

Identiteitsbewijzen maken de digitale klantervaring soepeler, want afhaken blijft een belangrijk probleem bij aanvraag- en onboardingprocessen op afstand. Als klanten te maken krijgen met een langdurig verificatieproces, haken zij vaak gefrustreerd af. Met digitale identiteitsbewijzen kunnen klanten hun identiteit op afstand bewijzen, zonder een fysiek bezoek aan het filiaal, waardoor het proces sneller, gemakkelijker en veiliger wordt.

Neem contact met ons op

Neem contact op met een van onze beveiligingsexperts voor meer informatie over hoe onze oplossingen u kunnen helpen met uw digitale beveiligingsbehoeften