Identiteitsverificatie

Wat is identiteitscontrole?

Identiteitscontrole is het belangrijke proces waarbij wordt nagegaan of een persoon is wie hij beweert te zijn bij het openen van een bankrekening, het aanvragen van een lening, of andere financiële processen. Hoewel identiteitsverificatie een belangrijke veiligheidsmaatregel is in de strijd tegen fraude met nieuwe rekeningen, speelt identiteitsverificatie ook een rol bij "ken-uw-klant" (KYC) en antiwitwaspraktijken (AML) bij financiële instellingen die het klantenrisico beoordelen en controleren.

Wat is digitale identiteitscontrole?

Digitale identiteitsverificatie brengt het concept van identiteitsverificatie naar de wereld op afstand van vandaag. Nu gegevensinbreuken, accountovernameaanvallen en identiteitsdiefstal toenemen en de vraag naar processen op afstand toeneemt als gevolg van de COVID-19-pandemie, moeten bedrijven identiteitsfraude opsporen en nagaan of iemand is wie hij online beweert te zijn.

Digitale methoden voor identiteitscontrole, zoals biometrische controle, gezichtsherkenning en controle van digitale identiteitsdocumenten, kunnen bedrijven, overheden en financiële instellingen helpen om de identiteit van een persoon online te controleren.  

Digitale identiteitscontrole kan worden gebruikt wanneer de persoon en zijn identiteitsdocument niet fysiek aanwezig zijn. Digitale identiteitscontrole kan ook worden gebruikt om de identiteitscontrole te versnellen, zoals het gebruik van e-gates om paspoorten op luchthavens te scannen.

Digitale identiteitsverificatie is een belangrijke stap tijdens het openen van een rekening en het onboardingproces van de klant. Door de identiteit van een aanvrager te verifiëren, kunnen financiële instellingen nagaan of de aanvrager geen fraudeur, crimineel of slechte actor is, of een poging tot oplichting doet.

Hoe werkt een identiteitscontrole?

Er zijn veel verschillende soorten digitale identiteitscontrole en oplossingen voor identiteitscontrole. Digitale identiteitsverificatiemethoden werken door iets wat de persoon heeft (bv. biometrische gegevens van het gezicht of een identiteitsdocument) te vergelijken met een geverifieerde gegevensreeks (bv. gegevens in handen van de overheid, zoals paspoortgegevens, of een biometrische gegevensreeks die is opgeslagen op de geregistreerde mobiele telefoon van een gebruiker). Digitale identiteitscontrole vergelijkt de gepresenteerde gegevens met de geverifieerde gegevensreeks om na te gaan of een persoon is wie hij zegt dat hij is.  

Er zijn veel verschillende methoden voor digitale identiteitscontrole, die allemaal op een andere manier werken. Deze methoden omvatten:

 • Controle van het identiteitsbewijs: controleert of het identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, overheidsidentiteitskaart) legitiem is.
 • Biometrische verificatie: maakt gebruik van selfies om vast te stellen dat de persoon die de ID voorlegt dezelfde persoon is als die op de ID staat afgebeeld.
 • Detectie van levensechtheid: bepaalt of een selfie echt is door spoofingaanvallen zoals gezichtsmaskers of foto's van foto's te detecteren.
 • Kennisgebaseerde verificatie (KBA): genereert "out of wallet"-vragen op basis van informatie in het persoonlijke kredietdossier van de aanvrager.
 • Verificatie met eenmalige toegangscode (OTP): Zendt de aanvrager tijdens het verificatieproces eeneenmalige toegangscode via sms of e-mail toe.
 • Trusted Identity Network: maakt gebruik van de bestaande referenties van de aanvrager bij een andere provider om zijn identiteit te verifiëren en de wrijving tijdens het openen van een rekening en het onboardingproces te verminderen.
 • Databankmethoden: Databankmethoden maken gebruik van gegevens uit sociale media, offline databanken en andere bronnen om de door de aanvrager verstrekte informatie te controleren.

Hoe werkt de verificatie van ID-documenten?

De verificatie van identiteitsdocumenten speelt een essentiële rol bij het openen van een nieuwe bankrekening, onboarding en het sluiten van financiële overeenkomsten. Documentverificatie is een digitale identiteitsverificatiemethode die wordt gebruikt om na te gaan of het identiteitsdocument van een aanvrager (bv. paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, enz.) legitiem is.

Het doel is ID-gegevens vast te leggen, te extraheren en te analyseren om door de overheid afgegeven identiteitsdocumenten te authenticeren. Dit helpt onderscheid te maken tussen wat echt is en wat bedrieglijk.  

Met behulp van geautomatiseerde verificatie van identiteitsdocumenten kunnen identiteitsdocumenten in realtime en binnen enkele seconden worden geverifieerd.  

De technologie maakt gebruik van de ingebouwde camera op een mobiel of handapparaat om een beeld te krijgen van het identiteitsbewijs van de aanvrager. Kunstmatige intelligentie en geavanceerde echtheidsalgoritmen worden dan gebruikt om het beeld te analyseren en een echtheidsscore op te stellen om te bepalen of het ID-document frauduleus of echt is.

Geavanceerde authenticatiemiddelen omvatten:

 1. Zichtbare veiligheidskenmerken: Ingebedde veiligheidskenmerken, zoals watermerken of hologrammen, kunnen worden gedetecteerd en de positie en het uiterlijk ervan geanalyseerd.
 2. Lettertypegebruik en consistentie: Lettertypes worden geanalyseerd en vergeleken met standaardlettertypes voor een bepaald documentsjabloon. De spatiëring, vorm en consistentie van letters wordt gebruikt om de authenticiteit te analyseren.
 3. Afgeronde hoekdetectie: Afgeronde hoeken kunnen worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze zijn uitgelijnd met sjablonen.

Wat zijn de voordelen van de verificatie van identiteitsdocumenten?

Met de verificatie van identiteitsdocumenten kunnen de identiteitsbewijzen van een klant digitaal en in realtime worden geverifieerd, ongeacht of de gebruiker zich in een bank of op afstand bevindt.  

Voor financiële dienstverleners versnelt de technologie het openen van bankrekeningen, het onboardingproces, het verstrekken van leningen en het financieren, terwijl ze tegelijkertijd bescherming biedt tegen fraude en het aantal afhakers in hun digitale bank- en online-bankkanalen verlaagt.

Hoe kan gezichtsbiometrie worden gebruikt voor digitale identiteitsverificatie en fraudepreventie?

Bij gezichtsvergelijking worden geavanceerde algoritmen gebruikt om biometrische gegevens uit een gezichtsopname te extraheren - waarbij gezichtskenmerken (zoals de positie en grootte van iemands ogen ten opzichte van elkaar) worden gedistilleerd tot een gestandaardiseerde dataset. Door twee datasets te vergelijken kan worden vastgesteld of twee beelden van hetzelfde individu afkomstig zijn. Indien één beeld afkomstig is van een vooraf geverifieerde bron (bv. een paspoort of identiteitskaart die met behulp van documentverificatie is geverifieerd) en het tweede beeld een realtime beeld is dat van de aanvrager is genomen op het ogenblik van zijn aanvraag, kan een gezichtsvergelijking worden gebruikt om zijn aanwezigheid te bewijzen.

Het is ook belangrijk op te merken dat er een duidelijk verschil is tussen gezichtsherkenning en gezichtsvergelijking. Lees voor meer informatie onze blogpost "Biometrische identiteitsverificatie: het verschil tussen gezichtsherkenning en gezichtsvergelijkingstechnologie".

Wat zijn de voordelen van biometrische verificatie?

Het verifiëren van een identiteitsdocument alleen is niet voldoende om een betrouwbaar online identiteitsprofiel op te stellen. Biometrische verificatie met gezichtsvergelijking biedt een extra vertrouwenslaag om vast te stellen dat een gebruiker op afstand dezelfde persoon is die het identiteitsbewijs heeft overgelegd. Liveness detection, zoals een glimlach, helpt bij het detecteren van spoofingaanvallen zoals video's, gezichtsmaskers, of foto's van foto's.

Hoe werkt liveness detection?

Van cruciaal belang voor elke biometrische gezichtstechniek is de mogelijkheid om "spoofing" en frauduleus gedrag te detecteren. De meest voorkomende vorm van "spoofing" is het presenteren van een eerder verkregen statische foto van een persoon ter vergelijking met de vertrouwde bronafbeelding. Om dit tegen te gaan en zeker te zijn van de aanwezigheid van de persoon, kan een vorm van levendheidsdetectie worden toegepast.   

Er zijn tegenwoordig veel verschillende methoden van levendheidsdetectie op de markt. Bij de meest gebruikelijke vorm van levendheidsdetectie krijgt de gebruiker de opdracht een reeks hoofdbewegingen uit te voeren om aan te tonen dat hij of zij levend is. Meer geavanceerde technieken, zoals 3D-herkenning en warmtebeeldvorming, vereisen gespecialiseerde hardware en zijn niet geschikt voor alledaagse commerciële toepassingen.

Waarvoor wordt identiteitscontrole gebruikt?

Digitale identiteitscontrole wordt gebruikt om onboarding op afstand mogelijk te maken voor het openen van nieuwe rekeningen en het verstrekken van leningen, en om de klantervaring te verbeteren

Nieuwe klanten verwachten dat zij online een rekening kunnen openen. Als gevolg daarvan moeten banken en andere financiële instellingen het openen van een digitale rekening via online en mobiele kanalen aanbieden.  

Financiële instellingen die via digitale kanalen nieuwe klanten willen winnen, moeten uitzoeken hoe ze een klant volledig op afstand kunnen onboarden. Voor veel financiële instellingen betekent dit dat zij digitale identiteitsverificatie moeten toevoegen aan hun onlinemogelijkheden. Hoe sneller zij dit doel kunnen bereiken, hoe beter zij in staat zullen zijn te concurreren met concurrenten die digitaal actief zijn en met nieuwkomers op de markt.

Digitale identiteitscontrole wordt gebruikt om aanvraagfraude te bestrijden en frauduleuze identiteitsdocumenten in real time op te sporen

Gezien de omvang en de impact van fraude is het van vitaal belang dat financiële instellingen aanvraagfraude opsporen bij het openen van een rekening.Digitale identiteitscontrole kan worden gebruikt om na te gaan of een persoon al dan niet echt is wie hij zegt te zijn. Financiële instellingen kunnen digitale identiteitsverificatiemethoden zoals gezichtsbiometrie gebruiken om fraude te helpen bestrijden door de identiteit van een gebruiker in realtime te valideren - of die gebruiker nu online is of op zijn telefoon.  

Als een gebruiker onbekend is (bv. in het geval van een nieuwe klant die op afstand een nieuwe rekening aanvraagt), kunnen financiële instellingen gezichtsvergelijking gebruiken om een livebeeld van de aanvrager te vergelijken met het beeld op een geverifieerd identiteitsdocument om aan te tonen dat een gebruiker niet frauduleus probeert een rekening te openen.  

Hier leest u hoe gezichtsvergelijking wordt gebruikt om de identiteit van een aanvrager te verifiëren en te bewijzen dat een aanvrager aanwezig is bij het openen van een digitale rekening:

 • Documentverificatie wordt gebruikt om de echtheid van het paspoort, de identiteitskaart of het rijbewijs van een aanvrager te verifiëren.
 • Zodra de echtheid van dat identiteitsbewijs is bevestigd, wordt de aanvrager gevraagd een selfie te nemen met zijn handheld.
 • De gezichtsvergelijkingstechnologie vergelijkt de selfie met het beeld van het geverifieerde identiteitsbewijs om aan te tonen dat de geverifieerde persoon echt aanwezig is tijdens het openen van de rekening.
Digital Account Opening: How Banks Can Transform & Protect The Customer Journey
WHITE PAPER

Digital Account Opening: How Banks Can Transform & Protect The Customer Journey

Learn key trends, best practices, and technologies to overcome the challenge of creating a fully digital account opening process, including facial biometrics, e-signature, and machine learning-based fraud analytics in this white paper.

Download Now


Digitale identiteitscontrole wordt gebruikt voor geautomatiseerde paspoortcontrole

Een ander veelgebruikt geval van gezichtsvergelijking is automatische paspoortcontrole ("e-gates"). Het proces maakt gebruik van de verificatie van ID-documenten en de vergelijking van gezichten om de echtheid van het ID-document en de aanwezigheid van de echte eigenaar van het paspoort in real time te verifiëren. Tijdens dit proces wordt een betrouwbare bronafbeelding van de paspoorthouder vergeleken met de realtime foto van de persoon die door de poort probeert te komen.

Hier is hoe gezichtsvergelijking wordt gebruikt om te bewijzen dat een persoon aanwezig is bij de paspoortcontrole:

 • De gebruiker toont zijn paspoort ter verificatie.
 • Er wordt een foto van de gebruiker uit zijn paspoort gehaald.
 • De afbeelding wordt gebruikt als een vertrouwde bronafbeelding.
 • De automatische poort neemt een foto van de gebruiker.
 • De gezichtsvergelijking vergelijkt het vertrouwde bronbeeld (afkomstig van het paspoort) met de foto.
 • Als het vertrouwde bronbeeld en de foto overeenstemmen, wordt de gebruiker doorgelaten.

Wat zijn de voordelen van digitale identiteitscontrole?

 • Een volledig digitaal proces levert een uitstekende gebruikerservaring op en kan de groei in digitale kanalen vergroten.
 • Digitale identiteitsverificatie kan financiële instellingen helpen fraude te beperken wanneer een onbekende aanvrager/potentiële klant zich op afstand bevindt.  
 • Digitale identiteitscontrole kan financiële instellingen helpen om te voldoen aan de Know-You-Customer (KYC)-vereisten.
 • Bij gezichtsbiometrische digitale identiteitscontrole wordt het gezicht vergeleken om na te gaan of de persoon die het identiteitsbewijs overlegt overeenkomt met de persoon op het identiteitsbewijs
 • Mobiele beeldregistratie is bruikbaar en toegankelijk voor iedereen
 • Rechtstreekse gegevensextractie uit het document maakt handmatige gegevensinvoer overbodig
 • Documenten kunnen in enkele seconden worden geverifieerd (van <5 minuten tot <10 seconden, afhankelijk van de leverancier)

Regels en normen voor identiteitscontrole

In landen over de hele wereld worden normen vastgesteld voor het gebruik van oplossingen voor digitale identiteitscontrole. Zo bieden AML5 en eIDAS richtsnoeren voor landen in de Europese Unie. AML5 is gericht op de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, terwijl eIDAS essentiële functies van digitale ID-verificatie regelt, zoals de elektronische handtekening.

In de Verenigde Staten vallen banken onder het Customer Identification Program (CIP), dat financiële instellingen verplicht er redelijkerwijs van uit te gaan dat elke klant die een bankrelatie aangaat, is wie hij beweert te zijn. Dit werd ingevoerd als onderdeel van de Bank Secrecy Act, gewijzigd bij de Patriot Act. De CIP werd in 2003 een vereiste van de Patriot Act voor financiële instellingen.

De toekomst van identiteitscontrolediensten en digitale identiteitscontrole

Organisaties in de Verenigde Staten en over de hele wereld die er niet in slagen het vertrouwen van de consument te verdienen, lopen het risico die handel te verliezen. Helaas worden inadequate ID-verificatiediensten vaak gemakkelijk uitgebuit door fraudeurs en wordt het vertrouwen van de consument erdoor ondermijnd. Daarom hebt u meerlagige identiteits- en risicogebaseerde analyse- en authenticatieoplossingen nodig die gebruikmaken van machinaal leren en die het verschil kunnen zien tussen een klant en een slechte speler, van het openen tot het onderhouden van een rekening - en elke transactie daartussenin - om bescherming te bieden tegen financiële misdrijven.

Neem contact met ons op

Neem contact op met een van onze beveiligingsexperts voor meer informatie over hoe onze oplossingen u kunnen helpen met uw digitale beveiligingsbehoeften