Natte Handtekening Online

Natte handtekeningen worden al duizenden jaren gebruikt in contracten en overeenkomsten om aan te geven dat de ondertekenaar instemt met de voorwaarden van het document. In het digitale tijdperk bestaat die basisdynamiek nog steeds, maar zowel financiële instellingen, overheidsinstanties, verzekeringsmaatschappijen, ondernemingen als kleine bedrijven maken gebruik van elektronische handtekeningen vanwege het gebruiksgemak, de veiligheid en de efficiëntie van de processen

Natte handtekening, elektronische handtekening en digitale handtekening

Alvorens verder te gaan, is het van belang termen te definiëren en te onderscheiden. Natte handtekening, e-handtekening en digitale handtekening zijn allemaal verwante begrippen met overlapping in gebruik en betekenis, maar zij zijn geen synoniemen.

Wat is een natte handtekening?

Een traditionele handtekening met natte inkt is een handtekening die wordt gezet met analoge hulpmiddelen, zoals een inktpen of het grafiet van een potlood, en die wordt aangebracht op een fysiek document, zoals een stuk papier. Over de hele wereld hebben mensen door de eeuwen heen vertrouwd op natte handtekeningen voor contracten en documenten, en dit is typisch de eerste indruk die mensen hebben wanneer zij denken aan handtekeningen en ondertekenen.

Elektronische handtekening

Een elektronische handtekening reproduceert het doel en de betekenis van een natte handtekening, maar dan met digitale middelen. Met behulp van een platform voor elektronische handtekeningen kan de software voor elektronische handtekeningen een elektronische handtekening creëren en toepassen op een elektronisch document. Er zijn drie algemeen erkende soorten elektronische handtekeningen, elk met hun eigen normen.

 • De eenvoudige elektronische handtekening: een eenvoudige handtekening is de basisvorm van een handtekening en heeft geen specifieke eisen of veiligheidsnormen. Een .jpg-afbeelding van een handgeschreven handtekening die in een Word-document wordt geplakt, is een voorbeeld van een elektronische handtekening. Dit is de zwakste en minst toelaatbare vorm van ondertekening uit het oogpunt van de uitvoerbaarheid en de wet.
 • De geavanceerde elektronische handtekening (AES): een geavanceerde elektronische handtekening omvat authentificatie- en veiligheidsnormen die de identiteit van de ondertekenaar en de authenticiteit van de handtekening helpen verifiëren. Dit is de meest gebruikte vorm van elektronische handtekening.
 • De gekwalificeerde elektronische handtekening (QES): Het derde type handtekening omvat de veiligheidsnormen van een AES met een extra stap. De handtekening moet een digitaal certificaat bevatten van een gekwalificeerde aanbieder van vertrouwensdiensten om de handtekening te verifiëren.

Ten slotte is een digitale handtekening, in tegenstelling tot de hierboven besproken termen, helemaal geen handtekening. In plaats daarvan is de digitale handtekening een encryptie/decryptie-technologie die de veiligheid van AES en QES ondersteunt.

Nadelen van natte handtekeningen

Al meer dan twee decennia wordt steeds meer gebruik gemaakt van elektronische handtekeningen omdat organisaties te kampen hebben met de uitdagingen en nadelen die verbonden zijn aan het gebruik van uitsluitend fysieke handtekeningen.

 • Doorlooptijd: Digitale processen zijn vlotter dan fysieke processen. Typische fysieke bedrijfsprocessen omvatten het verzenden van papieren documenten, het organiseren van persoonlijke vergaderingen om contracten te beoordelen, fotokopiëren, archiveren en het beoordelen van documenten. Al deze stappen doen de tijd die nodig is om uw documenten te voltooien, oplopen.
 • Kosten: Naast tijd zijn er kosten. Het aanschaffen, afdrukken en opslaan van papier brengt kosten met zich mee die bij een digitaal proces niet hoeven te worden gemaakt.
 • Ontvangers: software voor elektronische handtekeningen stelt een organisatie in staat hetzelfde document ter ondertekening naar meerdere ontvangers te sturen. Ondertekenaars kunnen tegelijkertijd tekenen of wanneer het hun uitkomt. Dit staat in contrast met de logistiek of het organiseren van meerdere vergaderingen met meerdere ondertekenaars voor complexe processen.
 • Bijhouden en opvragen van gegevens: Het is van essentieel belang dat een contract kan worden opgevraagd om geschillen te beslechten, en de opslag van een papieren versie van het contract maakt uw organisatie kwetsbaar voor menselijke fouten of beschadiging van het archief.
 • Sociale verantwoordelijkheid: Elektronische handtekeningen zijn een groenere keuze dan het handhaven van papier-afhankelijke processen. Verminder drastisch het papierwerk in uw verkoop- en onboardingprocessen als overgang naar een duurzamer bedrijfsmodel.

Belangrijkste redenen om elektronische handtekeningen prioriteit te geven

 • Overal en altijd tekenen: OneSpan Sign geeft onze ondertekenaars de mogelijkheid om te tekenen waar en wanneer zij maar willen. Of u nu online of offline bent, thuis of op kantoor, u kunt transacties voltooien en handtekeningen aanvragen.
 • Mobielvriendelijke technologie: OneSpan Sign is ontworpen met mobiel in het achterhoofd en ondersteunt alle soorten mobiele apparaten, waaronder Mac iOS iPads, iPhones en Android tablets en smartphones.
 • Herbruikbare sjablonen: Maak gebruik van herbruikbare documentsjablonen en automatisering om uw ondertekenproces te stroomlijnen. Zelfs het maken van een nieuw document is intuïtief en eenvoudig met onze drag & drop document builder.
 • Digitale workflows: E-handtekeningen zijn de hoeksteen van digitale processen. Zorgen voor bedrijfscontinuïteit en geheel op afstand diensten opzetten met elektronische handtekeningen.
 • Veilig ondertekenen: OneSpan Sign biedt een hoog niveau van identiteitsgarantie met opties voor identiteitsverificatie en biometrische verificatie. Bovendien beschermen de technologie voor digitale handtekeningen en de verzegeling het document tussen de ondertekenaars.
 • Compliance: OneSpan Sign voldoet aan ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018, SOC 2 Type II, HIPAA, FedRAMP, en andere strenge eisen.

Hoe het werkt: voeg een handtekening toe aan uw elektronische documenten


Deze handleiding demonstreert hoe de OneSpan Sign (voorheen eSignLive) handtekeningoplossing gebruikt kan worden om documenten digitaal te ondertekenen. Bij de video en de schriftelijke instructie wordt ervan uitgegaan dat de ondertekenaar de uitnodiging voor het ondertekeningsverzoek via zijn e-mailservice heeft ontvangen:

 • Open de e-mailuitnodiging in uw inbox. Klik binnen op de knop om naar het document in OneSpan Sign te gaan.
 • Vervolgens kan u worden gevraagd een openbaarmakings- en toestemmingsformulier voor elektronische handtekeningen in te vullen. Er is een selectievakje dat aangeeft dat u het document hebt gelezen. Zodra u klaar bent, klikt u op de knop Accepteren om naar het volgende elektronische document te gaan.
 • In het linkermenu van de gebruikersinterface verschijnt een documentvoorbeeld voor elk te ondertekenen document. In de voorbeeldvideo hierboven wordt uitgegaan van twee documenten voor deze transactie.
 • Nu is het tijd om het document elektronisch te ondertekenen. Klik op het veld Handtekening om uw handtekening in te voegen. Er kunnen extra formuliervelden zijn die u moet invullen. Navigeer door het document en verstrek alle nodige informatie.  
 • Herhaal stap 4 voor eventuele andere documenten. Klik vervolgens op Bevestigen.
 • Gefeliciteerd! U heeft met succes een elektronische handtekening op uw document gezet met OneSpan Sign!


Bekijk meer video tutorials over het maken van elektronische handtekeningen voor al uw belangrijke digitale documenten in het OneSpan Resource Center:


Veel gestelde vragen over elektronische handtekeningen

Zijn elektronische handtekeningen legaal?

Ja. Elektronische handtekeningen en hulpmiddelen voor elektronische handtekeningen kunnen worden gebruikt om documenten, elektronische transacties of andere contracten in elektronische vorm te ondertekenen. In meer dan 60 landen zijn wetten inzake elektronische handtekeningen uitgevaardigd die het gebruik ervan regelen en vastleggen. Bekende voorbeelden van wetten inzake elektronische handtekeningen zijn onder meer:

 • Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN Act): Verenigde Staten
 • Universal Electronic Transactions Act (UETA): Verenigde Staten
 • eIDAS: Europese Unie

Wanneer moet een natte handtekening worden gebruikt in plaats van een e-handtekening?

In bijna alle toepassingen kan een elektronische handtekening worden gebruikt in plaats van een handtekening met natte inkt, maar er zijn uitzonderingen. Raadpleeg de wettelijke eisen en voorschriften in uw land voor specifieke informatie over dit punt.

Een veel voorkomend voorbeeld van juridische documenten waarbij een elektronische handtekening niet aanvaardbaar is, is wanneer een notaris vereist is. Veel regeringen hebben echter in 2020 noodbesluiten genomen om online-notariële verklaringen op afstand (RON) mogelijk te maken. RON biedt notarissen en ondertekenaars de mogelijkheid contracten in te vullen en te notarieel vast te leggen zonder dat zij elkaar persoonlijk hoeven te ontmoeten. Deze eisen kunnen al dan niet zijn vervallen. Raadpleeg uw plaatselijke wetgeving voor meer informatie.


Kan OneSpan Sign mijn handtekening als natte handtekening gebruiken?

OneSpan Sign helpt organisaties hun processen te digitaliseren en de toestemming van hun ondertekenaars vast te leggen met veilige, betrouwbare elektronische handtekeningen. OneSpan Sign ondersteunt echter ook de mogelijkheid voor ondertekenaars om een .jpg of .png afbeelding van hun handtekening te uploaden voor gebruik in documenten. Bovendien kunnen ondertekenaars ervoor kiezen hun handtekening te tekenen met hun vinger of een stylus op het trackpad of touchscreen om hun handtekening in real time te creëren.

Krijg antwoord op uw vragen over E-Sign

Onze experts staan klaar om te bespreken hoe elektronische handtekeningen uw processen kunnen stroomlijnen en een superieure gebruikerservaring kunnen creëren.