Zespół Kierowniczy

Scott M. Clements

Scott M. Clements jest Dyrektorem Generalnym i Prezesem OneSpan. Scott ma duże doświadczenie w zakresie przywództwa w dziedzinie bezpieczeństwa i technologii. Opracowuje strategie transformacji, w których wykorzystuje się innowacje technologiczne do budowania konkurencyjnych atutów. Przed OneSpan, Scott spędził 11 lat w firmie Tyco International na stanowisku prezesa obracającej miliardem dolarów jednostki biznesowej Tyco - Retail Solutions, a także na stanowisku Dyrektora ds. Technologii firmy Tyco, pracując nad przyspieszeniem innowacji oraz jako Starszy Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu Korporacyjnego, koncentrując się na przejęciach technologii.

Przed firmą Tyco, Scott spędził dekadę w Honeywell International, pełniąc funkcje finansowe, operacyjne i w zakresie relacji inwestorskich w Stanach Zjednoczonych i regionie Azji i Pacyfiku. Scott uzyskał tytuł BS w dziedzinie inżynierii chemicznej i zaawansowanej kontroli procesów na The Ohio State University oraz MBA w dziedzinie finansów i strategii korporacyjnej na University of Michigan w Ann Arbor. Ukończył również program Executive Leadership Development na Duke University Fuqua School of Business oraz jest stypendystą Board Leadership Fellow w National Association of Corporate Directors.

Mark Hoyt

Mark Hoyt jest Dyrektorem Finansowym OneSpan, Skarbnikiem i Wiceprezesem Wykonawczym. Mark ma ponad dwadzieścia lat doświadczenia w rozwijaniu wiodącej na rynku branży oprogramowania i technologii w zakresie finansów, księgowości i rozwoju międzynarodowego biznesu. Przed dołączeniem do OneSpan, Mark pomagał przyspieszyć ekspansję Groupon poza USA jako Dyrektor Finansowy dla działalności firmy w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce z siedzibą w Schaffhausen w Szwajcarii.

Przedtem Mark zajmował stanowiska w księgowości, finansach, transformacji badań i rozwoju, innowacji własności intelektualnej oraz w kapitale wysokiego ryzyka w firmach Career Builder, Motorola, Inc. oraz PricewaterhouseCoopers, z siedzibą w Chicago i Londynie. Mark jest członkiem Rady Future Founders i został uhonorowany jako Leadership Greater Chicago Fellow oraz jako członek Chicago Council on Global Affairs Emerging Leaders. Mark uzyskał tytuł BS w dziedzinie księgowości na Miami University, MBA na University of Chicago Booth School of Business i posiada tytuł Certified Public Acountant.

Steven Worth

Steven Worth jest Głównym Doradcą, Dyrektorem ds. Zgodności i Sekretarzem Korporacyjnym OneSpan, i odpowiada za bezpieczeństwo IT, zgodność z przepisami prawnymi i regulacyjnymi. Steven posiada ponad 25 lat doświadczenia w zakresie oprogramowania, technologii, doradztwa i prawa. Przed dołączeniem do OneSpan, Steven był Wiceprezesem Wykonawczym SilkRoad Technology, liderem w dziedzinie aplikacji dotyczących zasobów ludzkich SaaS i pomagał w budowaniu szybko rozwijającej się firmy wspieranej przez kapitał venture.

Przed SilkRoad, Steven był Wiceprezesem, Głównym Doradcą i Sekretarzem Korporacyjnym Diamond Management and Technology Consultants - międzynarodowej spółki publicznej świadczącej usługi w zakresie technologii. Pomógł dostosować i przekształcić biznes Diamond, budując strategiczne przychody i pomagając utrzymać wysokie wyniki sprzedaży. Przed objęciem funkcji korporacyjnych, Steven działał również w obszarze prawa w dużej międzynarodowej firmie w dziedzinie technologii, finansów, fuzji i przejęć, ogólnej korporacji i podatków. Ukończył studia podyplomowe na University of Wisconsin-Madison, gdzie uzyskał tytuł MBA oraz JD. Steven ukończył studia licencjackie na Cornell University, uzyskując tytuł BS.

John Gunn

John Gunn jest Dyrektorem ds. Marketingu w firmie OneSpan i posiada dwadzieścia lat doświadczenia jako lider w działach bezpieczeństwa IT i oprogramowania. Zanim dołączył do OneSpan, kierował działem Rozwiązań ds. Bezpieczeństwa w Harland Clarke, gdzie wprowadził na rynek popularne rozwiązanie SaaS w zakresie ochrony tożsamości konsumentów i przeciwdziałania oszustwom. John był Dyrektorem Generalnym N.A. i Wiceprezesem ds. Marketingu Globalnego w spółce publicznej Aladdin, będącej liderem w dziedzinie uwierzytelniania i rozwiązań zabezpieczających oprogramowanie, która pod jego nadzorem podwoiła przychody.

Przed pracą w Aladdin, John był prezesem VisionTek, firmy zajmującej się technologiami konsumenckimi, w której zwiększył przychody z 5 do ponad 100 mln dolarów. Był również założycielem Reveal, której przychody zwiększył z 0 do 200 mln dolarów. Jest często cytowanym w mediach ekspertem w dziedzinie hackingu i bezpieczeństwa IT. John uzyskał tytuł BA w dziedzinie ekonomii i biznesu na University of California w Los Angeles.

Tracy McCarthy

Tracy McCarthy jest szefem Działu HR w OneSpan. Wnosi do firmy ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Przez ostatnie 10 lat koncentrował się przede wszystkim na firmach technologicznych SaaS. Tracy przyszła do OneSpan z grupy SAVO (obecnie Seismic) - prywatnego, finansowanego z kapitału własnego dostawcy SaaS, specjalizującego się w oprogramowaniu zwiększającym wydajność sprzedaży, gdzie pełniła funkcję Wiceprezesa Wykonawczego działu HR.

Tracy pełniła również funkcję Dyrektora HR w SilkRoad Technology i Lakeview Technology (obecnie Syncsort). Wcześniej Tracy pełniła funkcje kierownicze ds. HR w Winston Brands, Corporate Express (obecnie Staples) i Dayton Hudson (obecnie Target). Tracy posiada tytuł BS w zakresie Psychologii i Rozwoju HR na University of Minnesota oraz tytuł magistra zarządzania i zachowania organizacyjnego na Benedictine University. Posiada również certyfikaty SPHR, GPHR i SHRM-SCP oraz jest członkiem rady dyrektorów Chicago Tech Academy.

Dan Dica

Dan S. Dica jest Starszym Wiceprezesem OneSpan ds. Globalnej Sprzedaży. Dan ma ponad 25 lat doświadczenia w budowaniu i prowadzeniu globalnych organizacji sprzedaży dla dostawców usług internetowych, bezpieczeństwa mobilnego i SaaS, a także usług doradztwa technologicznego. Wcześniej, jako Regionalny Dyrektor Sprzedaży OneSpan, Dan pomagał w tworzeniu i rozwijaniu działalności firmy w regionie Azji i Pacyfiku oraz Japonii poprzez swoje przywództwo i wizję, a także poprzez identyfikowanie i zrozumienie nowych możliwości rynkowych. Przed dołączeniem do OneSpan, Dan pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Azji i Pacyfiku w WhiteStone, firmie zajmującej się oprogramowaniem w chmurze z siedzibą w Sydney w Australii, a także był Wiceprezesem ds. Rozwoju biznesu w Unisoft, międzynarodowej firmie zajmującej się oprogramowaniem ERP z siedzibą w Grecji. Dan uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie biznesu i ekonomii w Instytucie ICI.

Ajay Keni

Ajay Keni jest dyrektorem technicznym OneSpan. Ajay ma ponad 20-letnie doświadczenie jako technolog i inżynier oprogramowania kierując zespołami w celu tworzenia światowej klasy produktów i usług skupionych na zapewnieniu wyjątkowej obsługi klienta i bezpieczeństwa w chmurze. Przed dołączeniem do OneSpan Ajay pełnił funkcję wiceprezesa i szefa działu zarządzania tożsamością Oracle, odpowiedzialnego za produkty firmy do zarządzania tożsamością i dostępem dostarczane przez oprogramowanie i SaaS. W ostatnich latach kierował strategią i operacyjną realizacją usług Oracle Cloud Identity and Security w chmurze, a także wprowadzał ich zastosowanie w aplikacjach Oracle IaaS, PaaS, SaaS i branżowych oraz ich klientach. W tym czasie był bezpośrednio odpowiedzialny za zarządzanie produktami, rozwój, jakość i DevOps. Ajay posiada tytuł magistra informatyki na Uniwersytecie Luizjany w Lafayette oraz tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii komputerowej na Uniwersytecie w Bangalore.

Benoit Grangé

Benoit Grangé jest Dyrektorem Technologicznym OneSpan. Koncentruje się na dzieleniu się wizją technologiczną OneSpan i dogłębnymi spostrzeżeniami branżowymi z klientami, partnerami i szerszym globalnym rynkiem usług finansowych. Pełniąc swoją rolę, Benoit pomaga budować masę krytyczną wspierającą rozwiązania OneSpan w zakresie standardów technicznych na rynku wokół zorientowanych na klienta rozwiązań zapobiegających oszustwom, zakorzenionych w weryfikacji tożsamości i zarządzaniu nią. Benoit jest odpowiedzialny za rozwój produktów i wyznaczenie długoterminowego kierunku rozwoju technologii w OneSpan. Posiada MMath na University of Bordeaux.

Roger Wigenstam

Roger jest Wiceprezesem OneSpan ds. Zarządzania Produktem. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie we wprowadzaniu na rynek unikalnych i innowacyjnych rozwiązań oraz w zarządzaniu produktem, doświadczeniu użytkownika, architekturze i zespołach inżynierskich. Przed dołączeniem do OneSpan, Roger kierował działem Zarządzania Produktem i działem Doświadczenia Użytkownika w NextLabs - startupie ochrony danych w Dolinie Krzemowej. Wcześniej, przez ponad dekadę, Roger kierował zespołem zarządzania produktem i zespołem inżynierskim w Oracle.

Jego obowiązki w tym czasie obejmowały różne produkty w zakresie zarządzania tożsamością i dostępem, bramki API i ochronę danych, a także platformy bezpieczeństwa i ramy rozwoju stosowane w rozwiązaniach chmurowych i korporacyjnych Oracle. Otrzymał kilka patentów i zaangażował się w szereg działań na rzecz standardów przemysłowych. Roger posiada tytuł BSc w zakresie analizy i projektowania systemów na University of Karlstad.

Jeff Cole

Jeff Cole jest Dyrektorem ds. Informacji w OneSpan i dołączył do OneSpan w 2017 roku. Przez całą swoją karierę zawodową Jeff zajmował liczne stanowiska kierownicze w dziedzinie technologii, pomagając firmom wykorzystywać najlepsze w swojej klasie aplikacje chmurowe i strategie dotyczące danych w celu automatyzacji procesów i uzyskania wglądu. Przed dołączeniem do OneSpan, Jeff spędził osiem lat w CareerBuilder.com jako Starszy Dyrektor Zarządzania Informacjami oraz Dyrektor Systemów Finansowych, gdzie skupił się na aplikacjach i danych finansowych. Wcześniej Jeff był odpowiedzialny za zarządzanie systemami finansowymi dla Discover Financial Services, Inc. Jeff uzyskał BBA w dziedzinie Komputerowych Systemów Informacyjnych na Dominican University oraz MBA w zakresie Zarządzania Technologią i Innowacjami na Kellogg School of Management przy Northwestern University.

Giovanni Verhaeghe

Giovanni Verhaeghe jest Wiceprezesem OneSpan ds. Rozwoju Korporacyjnego i Operacji Sprzętowych. Odegrał kluczową rolę w napędzaniu rozwoju firmy i transformacji biznesowej poprzez innowacje technologiczne i przejęcia. Giovanni stworzył również kilka rozwiązań sprzętowych i programowych wspierających strategię platformy OneSpan, pracując nad utrzymaniem równowagi pomiędzy własną i nabytą technologią jako lider strategii korporacyjnej i działań technicznych.

Giovanni pełnił funkcję Dyrektora ds. Strategii Korporacyjnej i Praw Własności Intelektualnej OneSpan. Przed dołączeniem do OneSpan, Giovanni był Menedżerem IT w Vinçotte, firmie specjalizującej się w bezpieczeństwie, ochronie i kontroli jakości. Giovanni posiada tytuł licencjata Informatyki Stosowanej w Howest (Brugia/Cardiff Wielka Brytania) i ukończył Advanced Management Program w Vlerick Business School.

Joe Maxa

Joe Maxa jest Wiceprezesem OneSpan ds. Relacji z Inwestorami. Jego rola łączy pracę w zakresie finansów, komunikacji, marketingu i zgodności w celu zapewnienia efektywnej komunikacji pomiędzy OneSpan a środowiskiem inwestycyjnym. Przed dołączeniem do OneSpan, Joe był Wiceprezesem i Starszym Analitykiem Badań w Dougherty & Company, kompleksowym banku inwestycyjnym i firmie brokerskiej. Jego doświadczenie jako analityka sprzedaży obejmuje prawie dwie dekady działalności w firmach technologicznych o małej i średniej kapitalizacji oraz w firmach przemysłowych, w tym OneSpan. Jego doświadczenie jako analityka sprzedaży obejmuje prawie dwie dekady działalności w firmach technologicznych o małej i średniej kapitalizacji oraz w firmach przemysłowych, w tym OneSpan.eSpan. Przed Dougherty & Company, Joe pracował na stanowiskach inżynierskich i operacyjnych oraz posiadał licencję Zawodowego Inżyniera (Professional Engineering). Joe uzyskał tytuł BS w dziedzinie inżynierii na University of Minnesota oraz MBA na University of St. Thomas.