Rada Dyrektorów

John N. Fox, Jr.

Pan Fox jest dyrektorem od kwietnia 2005 roku. Jest Przewodniczącym Rady, Przewodniczącym naszego Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz członkiem naszego Komitetu Audytu oraz naszego Ładu Korporacyjnego i Komitetu Nominacyjnego. Od 1998 do 2003 roku pan Fox był wiceprezesem Deloitte & Touche oraz globalnym dyrektorem ds. Klientów strategicznych w Deloitte Consulting. W latach 1968–2003 zajmował różne inne stanowiska w Deloitte Consulting, a od 1998 r. Był członkiem zarządu Deloitte Touche Tohmatsu. Od 2007 roku pan Fox jest dyrektorem Cognizant Technology Solutions Corporation, jest obecnym przewodniczącym komitetu ds. Wynagrodzeń i zasiada w komitecie ds. Nominacji i zarządzania. Pan Fox otrzymał licencjat ukończył studia na Wabash College i jego MBA na University of Michigan.

Scott M. Clements

Scott M. Clements jest Prezesem i Prezesem OneSpan. Scott ma duże doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w branży technologicznej, ze szczególnym naciskiem na opracowywanie i wdrażanie skutecznych strategii biznesowych, które integrują potrzeby klientów i innowacje technologiczne. Przed dołączeniem do OneSpan Scott spędził jedenaście lat w Tyco International, gdzie ostatnio pełnił funkcję starszego wiceprezesa ds. Rozwoju firmy w dziale rozwoju biznesu. Wcześniej Scott był Prezesem Tyco Retail Solutions, a także Dyrektorem Technologicznym Tyco. Przed dołączeniem do Tyco Scott spędził dekadę w Honeywell International na krajowych i międzynarodowych stanowiskach kierowniczych w zakresie finansów i operacji. Scott uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii chemicznej i zaawansowanej kontroli procesów na Uniwersytecie Stanowym Ohio oraz tytuł MBA w dziedzinie finansów i strategii korporacyjnej na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor.

Marc D. Boroditsky

Pan Boroditsky jest reżyserem od czerwca 2019 r. I obecnie służy na okres jednego roku. Jest członkiem Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego i Nominacji. Pan Boroditsky jest starszym wiceprezesem ds. Sprzedaży w Twilio Inc. od maja 2017 r., A wcześniej wiceprezesem i dyrektorem generalnym ds. Rozwiązań uwierzytelniających od lutego 2015 r. Przed Twilio Pan Boroditsky był Prezesem i Dyrektorem Operacyjnym firmy Authy, firmy zajmującej się uwierzytelnianiem oprogramowania, od września 2014 r. Do momentu przejęcia przez Twilio w lutym 2015 r. Przed Authy Pan Boroditsky był wiceprezesem ds. Zarządzania tożsamością i dostępem w firmie Oracle. Pan Boroditsky ma ponad 30-letnie doświadczenie w firmach technologicznych. Założył i sfinansował cztery firmy produkujące oprogramowanie w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej, uwierzytelniania i zarządzania tożsamością. Z powodzeniem sprzedał Authy firmie Twilio, a Passlogix - Oracle.

Michael P. Cullinane

Pan Cullinane jest dyrektorem od kwietnia 1998 r. I obecnie pracuje przez rok. Jest przewodniczącym naszego komitetu ds. Audytu i członkiem naszego komitetu ds. Wynagrodzeń oraz naszego komitetu ds. Ładu korporacyjnego i nominacji. Od maja 2008 r. Do września 2013 r. Pan Cullinane pełnił funkcję wiceprezesa wykonawczego i dyrektora finansowego w SilkRoad, Inc., firmie świadczącej usługi w zakresie oprogramowania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Pan Cullinane pełnił funkcję wiceprezesa wykonawczego i dyrektora finansowego Lakeview Technology Inc. od stycznia 2005 r. Do lipca 2007 r. Pan Cullinane był wiceprezesem wykonawczym i dyrektorem finansowym oraz dyrektorem Divine, Inc. od lipca 1999 r. Do maja 2003 r. Pełnił funkcję wiceprezesa wykonawczego, dyrektora finansowego i dyrektora PLATINUM Technology International, Inc. od 1988 r. Do czerwca 1999 r. Pan Cullinane otrzymał BBA z University of Notre Dame, South Bend, Indiana.

Naureen Hassan

Pani Hassan jest dyrektorem od marca 2020 r. Jest członkiem Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego i Nominacji. Pani Hassan była dyrektorem ds. Cyfrowych w Morgan Stanley Wealth Management (MSWM) do marca 2020 r. Przed dołączeniem do MSWM w 2016 r. Pani Hassan była wiceprezesem wykonawczym ds. Segmentów i platform usług inwestorskich w Charles Schwab Corporation od 2014 r. Od 2003 do 2014 roku zajmowała różne inne stanowiska u Charlesa Schwaba. Wcześniej Hassan spędziła dekadę w McKinsey & Company. Pani Hassan ma ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie usług finansowych, wykorzystując nowe technologie do zmiany doświadczenia użytkownika, jednocześnie poprawiając wydajność operacyjną i umożliwiając transformację procesów biznesowych. Uzyskała tytuł licencjata z ekonomii na Uniwersytecie Princeton i MBA na Uniwersytecie Stanforda.

Jean K. Holley

Pani Holley jest reżyserem od sierpnia 2006 roku i obecnie służy na okres jednego roku. Jest przewodniczącą Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego i Nominacji oraz członkiem Komitetu Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń. Pani Holley pełniła funkcję starszego wiceprezesa i dyrektora ds. Informacji w firmie Brambles Limited, światowego lidera w zakresie łańcucha dostaw i rozwiązań logistycznych, od września 2011 r. Do przejścia na emeryturę w lipcu 2017 r. Od kwietnia 2004 r. Do sierpnia 2011 r. Holley pełniła funkcję wiceprezesa wykonawczego i dyrektora ds. Informacji w firmie Tellabs, Inc., która projektuje, rozwija, wdraża i obsługuje produkty sieci telekomunikacyjnych na całym świecie. Pani Holley poprzednio pełniła funkcję wiceprezesa i dyrektora ds. Informacji w USG Corporation w latach 1999–2003. Wcześniej pełniła funkcję starszego dyrektora IT w Waste Management, Inc. Od sierpnia 2017 r. Pani Holley jest dyrektorem Herc Holdings Inc. i zasiada w komitetach ds. Audytu i finansów. Pani Holley posiada tytuł licencjata w dziedzinie informatyki / inżynierii elektrycznej z Missouri University Science & Technology oraz magistra w dziedzinie informatyki / inżynierii z Illinois Institute of Technology w Chicago.

T. Kendall „Ken” Hunt

Pan Hunt jest naszym założycielem i dyrektorem od 1997 roku. Pan Hunt był Prezesem Zarządu od momentu utworzenia spółki w 1997 r. Do stycznia 2019 r. Był naszym Dyrektorem Generalnym w latach 1997–1999 i od listopada 2002 r. Do lipca 2017 r. Pełnił funkcję członka zarządu Global Med Technologies, Inc. od marca 2006 r. Do kwietnia 2010 r. Oraz RedRoller Holdings, Inc. od grudnia 2007 r. Do grudnia 2008 r. Uzyskał tytuł MBA z Pepperdine University w Malibu w Kalifornii oraz tytuł BBA z University of Miami na Florydzie.

Marianne Johnson

Pani Johnson jest dyrektorem od marca 2020 r. Jest członkiem Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego i Nominacji. Od czerwca 2018 r.Johnson jest wiceprezesem wykonawczym i dyrektorem ds. Produktu w Cox Automotive, jednej z największych na świecie firm świadczących usługi motoryzacyjne, dostarczających technologię chmurową i inne rozwiązania dla hurtowego i detalicznego rynku motoryzacyjnego. Przed rozpoczęciem pracy w Cox Automotive, Johnson była starszym wiceprezesem i szefem ds. Produktów i technologii w First Data Corporation od maja 2015 r. Pani Johnson ma ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie innowacji technologicznych i modeli biznesowych, a także wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania produktami, marketingu, analizy danych, sztucznej inteligencji, analizy konkurencji i komercjalizacji.

Matthew Moog

Pan Moog jest dyrektorem od grudnia 2012 r., A obecnie pracuje na okres jednego roku. Jest członkiem Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego i Nominacji. Pan Moog jest założycielem i dyrektorem generalnym PowerReviews, Inc., firmy SaaS, która współpracuje z ponad 1000 wiodącymi sprzedawcami i markami eCommerce w celu gromadzenia, moderowania i syndykowania ocen ocen oraz pytań i odpowiedzi od konsumentów. W tej roli Pan Moog jest odpowiedzialny za kierowanie firmą w tworzeniu innowacyjnych produktów i usług, które pomagają konsumentom w podejmowaniu trafnych decyzji i pomagają firmom uzyskać cenne informacje zwrotne. Ponadto Pan Moog jest założycielem Built In, sieci regionalnych społeczności internetowych, które łączą, edukują i promują cyfrowych przedsiębiorców i innowatorów. Pan Moog jest także założycielem FireStarter Fund, funduszu inwestycyjnego na wczesnym etapie, który koncentruje się na firmach zajmujących się technologiami cyfrowymi.

Marc Zenner

Dr Zenner jest dyrektorem od czerwca 2019 r., A obecnie odbywa roczną kadencję. Jest członkiem Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego i Nominacji. Dr Zenner był bankierem inwestycyjnym przez 10 lat w JP Morgan do września 2017 r. Przed JP Morgan był bankierem inwestycyjnym przez sześć lat w Citigroup. W JP Morgan dr Zenner był dyrektorem zarządzającym i globalnym współzarządzającym doradztwem w zakresie finansów korporacyjnych. W Citigroup był dyrektorem zarządzającym i globalnym szefem grupy strategii finansowej. Oprócz bankowości inwestycyjnej dr Zenner miał wybitną karierę jako profesor, gdzie uczył studentów finansów, studiów magisterskich i doktoranckich na University of North Carolina Chapel Hill, Kenan-Flagler Business School. Otrzymał wiele nagród za swoje nauczanie i jest autorem wielu artykułów naukowych i biznesowych. Dr Zenner pochodzi z Belgii, gdzie uzyskał stopień licencjata inżynierii biznesowej na Katholieke Universiteit w Leuven. Następnie uzyskał tytuł MBA na City University w Londynie w Wielkiej Brytanii i doktorat. w Financial Economics z Purdue University w West Lafayette, Indiana, gdzie był stypendystą Fulbrighta. Dr Zenner obecnie zasiada w zarządzie Sentinel Energy Services, gdzie jest Przewodniczącym Komitetu Audytu i członkiem Komitetu Nominacji i Ładu Korporacyjnego. Dr Zenner zapewnia również strategiczne porady różnym firmom publicznym i prywatnym.