Nota prawna

Podmiot prawny: OneSpan Inc.

Adres: 121 West Wacker, Suite 2050, Chicago, Illinois 60601 USA

Upoważniony przedstawiciel: Scott M. Clements  

Sąd rejonowy: stan Illinois, USA

Federalny numer identyfikacyjny pracodawcy (FEIN): 36-4169320

E-mail: prawny @onespan .com