Mobile Application Shielding Features

Zapewnia lepsze doświadczenia użytkownikow w zakresie aplikacji mobilnych I jednocześnie pozwala na kontrolowanie oszustw i ochronę przed najnowszymi zagrożeniami dla zabezpieczeń aplikacji mobilnych

Mobile Application Shielding Features

Mobile-App-Security

Możliwośc zapobiegania

Zaciemnienie kodu

Warstwowe zabezpieczenia utrudniają cyberprzestępcy programowanie wsteczne aplikacji w celu lepszego jej zrozumienia i określenia sposobów jej wykorzystania.

Zapobieganie przepakowaniu aplikacji

Wykrywanie, czy cyberprzestępca stworzył kopię aplikacji zawierającą złośliwe funkcje. W przypadku wykrycia przepakowania osłona aplikacji spowoduje, że zniekształcona aplikacja nie będzie działać.

Kryptografia Whitebox

Możliwosć szyfrowania i zaciemnienia kluczy szyfrujących w aplikacji niezależnie od zabezpieczeń platformy w celu dodania dodatkowej warstwy zabezpieczeń i ochrony kluczy na urządzeniach, na których przeprowadzono jailbreak lub rootowanie.

Fraud-Protection

Możliwośc wykrywania

Wykrywanie i zapobieganie atakom przez przesłonięcie (overlay) aplikacji

Trojany bankowości mobilnej przesłaniają aplikacje oknem złośliwego oprogramowania naśladującym właściwy ekran logowania w celu kradzieży danych bankowych. Osłona aplikacji, po wykryciu że chroniona osłoną aplikacja znalazła się w tle, może zamknąć aplikację zanim dojdzie do kradzieży.

Wykrywanie przeprowadzonego jailbreaku lub rootowania

Przeprowadzony jailbreak lub rootowanie urządzenia wyłącza domyślną kontrolę bezpieczeństwa w systemach iOS i Android. Wykrywanie przeprowadzonego jailbreaku lub rootowania zapewnia przewidywalność, która może pomóc w podejmowaniu decyzji w zakresie ryzyka zamiast bezpośredniej odmowy usługi.

Wykrywanie debuggerów i emulatorów

Wykrywanie i blokowanie debuggerów, emulatorów i innych narzędzi wykorzystywanych przez cyberprzestępców w celu zaatakowania aplikacji mobilnych dodatkowo zmniejsza ryzyko programowania wstecznego lub ingerencji w aplikację mobilną podczas jej działania.

Wykrywanie i przechwytywanie hooków

Wykrywając i przeciwdziałając złośliwemu oprogramowaniu wykorzystującemu możliwości lub systemy hooków (np. Frida), osłona aplikacji chroni przed manipulacjami w czasie działania aplikacji i zamyka aplikację zanim zadziała złośliwe oprogramowanie.

A mobile with a document and a plus icon on screen

Możliwość wykrywania

Zapobieganie rejestrowaniu klawiszy i odczytywaniu ekranu

Trojany bankowości mobilnej i inne złośliwe oprogramowanie próbują rejestrować naciśnięcia klawiszy użytkownika lub przechwytywać informacje wyświetlane na ekranach aplikacji. Jeśli ekranowanie aplikacji wykryje taką aktywność, może zareagować w czasie rzeczywistym i przerwać ją.

Różnorodność odpowiedzi w czasie rzeczywistym

Reakcje osłony aplikacji są konfigurowalne i mogą obejmować blokowanie wykonania zmodyfikowanego kodu, ostrzeganie administratorów, wprowadzanie danych do narzędzi zapobiegających oszustwom lub zamykanie aplikacji.

Przewidywalność w analizie ryzyka

Osłona aplikacji dostarcza danych kontekstowych na temat stanu bezpieczeństwa po stronie klienta, które mogą zostać zarejestrowane przez narzędzia zapobiegające oszustwom i wraz z innymi danymi wejściowymi zostać wykorzystane do podjęcia lepszych decyzji dotyczących ryzyka transakcji. Zapewnia to optymalne dla użytkownika doświadczenie.

Zacznij korzystać z OneSpan App Shielding

OneSpan może pomóc Ci w uzyskaniu pełnego zaufania do Twoich aplikacji mobilnych dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom, które przyspieszą rozwój Twoich kanałów cyfrowych.