Authentication Servers Features

Zabezpieczenie dostępu i transakcji dzięki wykorzystaniu funkcji uwierzytelniania wielopoziomowego i podpisywania transakcji na masową skalę

Authentication Servers Features

Secure-Search

Bezpieczeństwo

Uwierzytelnianie wielopoziomowe (MFA - Multi Factor Authentication)

Połączenie OneSpan Authentication Server z naszymi mobilnymi lub sprzętowymi tokenami uwierzytelniającymi zapewnia wzmocnione uwierzytelnienie użytkowników i lepszą ochronę niż hasła statyczne. Authentication Server rozwiązuje problem nieautoryzowanych logowań.

Uproszczenie procesu zatwierdzania transakcji

OneSpan Authentication Server umożliwia bankom i instytucjom finansowym wysoce bezpieczne zatwierdzanie transakcji. Opcjonalne funkcje obejmują obsługę programu EMV-CAP i sprzętowych modułów bezpieczeństwa (ang. Hardware Security Modules – HSM) do zatwierdzania podpisu w bezpiecznym i odpornym na manipulację środowisku. Użycie naszego systemu Digipass® z obsługą technologii Cronto pozwala na bezpieczne dokonywanie transakcji bankowych. Aby zalogować się lub potwierdzić transakcję, użytkownik musi tylko zeskanować za pomocą urządzenia sprzętowego kryptogram wyświetlany na ekranie komputera lub laptopa.

support

Integracja i wsparcie

Integracja poprzez protokoły RADIUS i SOAP oraz aplikacje innych firm

Z OneSpan Authentication Server można zintegrować:

  • Protokół RADIUS,
  • Aplikacje oparte na Microsoft IS, takie jak Outlook Web Access, Citrix StoreFront lub Microsft RDWeb Access,
  • Każda aplikacja internetowa wykorzystująca SOAP.

Dostępne są również dodatkowe wtyczki dla różnych systemów zewnętrznych, takich jak Juniper SBR i Microsoft ADFS.
 

Dopasowany do potrzeb każdego środowiska

OneSpan Authentication Server można uruchomić za pomocą szerokiej gamy obsługiwanych platform: dystrybucji Windows Server, Ubuntu i RedHat, środowisk wirtualnych VMware, Hyper-V i Citrix, a także dedykowanych platform.

Szeroki zakres obsługiwanych baz danych

OneSpan Authentication Server obsługuje szeroki zakres baz danych ODBC do przechowywania danych i jest standardowo wyposażony w MariaDB. Dane związane z tokenami uwierzytelniającymi i użytkownikami mogą być przechowywane w bazie danych ODBC i synchronizowane z informacjami o użytkownikach Windows w bazie danych Active Directory.

Customer Experience

Wygoda użytkownika

Umożliwia użytkownikom samodzielne zarządzanie

Authentication Server posiada intuicyjną stronę internetową do samodzielnego zarządzania, która pozwala użytkownikom końcowym zarządzać swoim oprogramowaniem i sprzętem do uwierzytelniania bez pomocy helpdesku, dzięki czemu nie marnują się cenne zasoby IT.

Internetowy interfejs administracyjny

Z funkcji administracyjnych można korzystać za pośrednictwem internetowego interfejsu użytkownika, co ułatwia zdalne zarządzanie. Dzięki temu interfejsowi zyskujesz ogląd codziennych wydarzeń i działań podejmowanych przez administratorów IT.

Audit

Audyty i sprawozdania

Konsola audytowa

Konsola audytowa monitoruje zdarzenia przychodzące na serwer i wychodzące z serwera. Dane zbierane przez konsolę audytową pozwalają na zauważenie istotnych szczegółów, niezbędnych do skutecznego zarządzania środowiskiem zdalnego dostępu.

Obszerne raporty w formacie XML/HTML

Obszerne raporty w formacie XML lub HTML są dostarczane do helpdesku w celu rozwiązywania problemów, przeprowadzania audytów systemu i bezpieczeństwa oraz prowadzenia księgowości.

Financial Strength

Wysoka dostępność

Replikacja serwera i równoważenie obciążenia

OneSpan Authentication Server zapewnia ciągłość działania w przypadku przestoju lub awarii serwera. Replikacja serwera chroni przed utratą danych, jednocześnie pozwalając zachować wysoką wydajność. Równoważenie obciążenia pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów i skraca czas reakcji, zapewniając w ten sposób stałą dostępność usług.

Easy to Integrate

Sposoby wdrożenia

W lokalach

OneSpan Authentication Server to wszechstronna, scentralizowana i elastyczna platforma uwierzytelniania wdrażana lokalnie, umożliwiająca pełne zarządzanie cyklem uwierzytelniania za pomocą jednego zintegrowanego systemu.

Jako urządzenie

OneSpan Authentication Server w wersji Appliance to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane z myślą o przedsiębiorstwach, które poszukują wydajnego i prostego dedykowanego urządzenia uwierzytelniającego. Dzięki niemu instalowanie i utrzymanie rozwiązania opartego na oprogramowaniu nie jest już konieczne.

Jako maszyna wirtualna

Serwer Uwierzytelniania OneSpan w wersji Virtual Appliance to wirtualna maszyna uwierzytelniająca. Stanowi doskonałe rozwiązanie dla organizacji, które opracowały strategię wirtualizacji i chcą przenieść swoją infrastrukturę bezpieczeństwa do środowiska wirtualnego.

Authentication Server Framework

Secure-Search

Security

Technologia uwierzytelniania wielopoziomowego

Platforma Serwera Uwierzytelniania OneSpan to unikalna i elastyczna platforma, która obsługuje wiele urządzeń i mechanizmów uwierzytelniających. Współpracuje ze wszystkimi sprzętowymi i programowymi tokenami uwierzytelniającymi OneSpan, a także z kartami chipowymi EMV-CAP i tokenami OATH (z wyjątkiem wersji HSM Platformy Serwera Uwierzytelniania OneSpan). Wcześniejsze

Platforma Serwera Uwierzytelniania obsługuje szereg trybów uwierzytelniania, w tym:

  • Hasła jednorazowe OTP o ograniczonym czasie użycia lub ograniczonej liczbie użyć
  • Protokół challenge-response (wyzwanie – odpowiedź)
  • Podpisywanie transakcji
  • Zatwierdzanie kodu PIN po stronie se
    rwera

Kompleksowy, bezpieczny system tworzenia rezerw

Platforma Serwera Uwierzytelniania OneSpan zapewnia kompleksowe, bezpieczne tworzenie rezerw i zarządzanie online w połączeniu z oprogramowaniem i/lub sprzętem uwierzytelniającym OneSpan.

Bezpieczne zarządzanie kluczami

Platforma Serwera Uwierzytelniania OneSpan to pojedyncza platforma oferująca bezpieczne zarządzanie kluczami, dostosowana do każdej polityki bezpieczeństwa. Zapewniamy kompleksowy system zabezpieczający całą drogę tokenu od miejsca wytwarzania do klienta, dzięki któremu pliki klucza Digipass są bezpiecznie transportowane i szyfrowane.

Moduł zabezpieczeń sprzętowych (HSM)

Hasła jednorazowe OTP i zatwierdzanie podpisów pod transakcjami w ramach HSM. Dane wrażliwe nigdy nie wydostają się poza HSM.Wcześniejsze

Server Integration

Integracja

Integracja z funkcjami macierzystymi

OneSpan Authentication Server Framework może być dostosowana do potrzeb klienta i zintegrowana z dowolną istniejącą aplikacją, niezależnie od systemu operacyjnego, modelu danych i architektury. Wszechstronność tego rozwiązania opartego na interfejsie API czyni wdrożenie uwierzytelniania dwupoziomowego (2FA) łatwym i opłacalnym, minimalizując wpływ na istniejącą infrastrukturę i działania.

Integracja z partnerami strategicznymi

OneSpan Authentication Server Framework jest obecnie zintegrowana z ponad 100 aplikacjami, w tym m.in. z aplikacjami w portalu, w systemie jednokrotnego logowania (single sign-on – SSO) i na rynkach bankowych. Integracja z funkcjami macierzystymi znacznie obniża koszty wdrożenia silnego uwierzytelniania i upraszcza wprowadzanie systemu back-end oraz zarządzanie nim.

Authentication-Lifecycle

Zapewniona ciągłość biznesowa

Wysoka dostępność

Dzięki interfejsowi API OneSpan Authentication Server Framework, przestoje serwerów i zakłócenia usług nie są już problemem. Jego wysoka niezawodność zapewnia użytkownikom bezpieczny dostęp do systemu w dowolnej chwili.

Scalable Platform

Skalowalność

Nieograniczona skalowalność

To rozwiązanie serwerowe pozwala na przetwarzania dużych ilości żądań uwierzytelnienia i może być wdrażane na masową skalę w różnych aplikacjach związanych z obsługą klienta, między innymi w bankowości internetowej, handlu elektronicznym, grach internetowych i portalach internetowych. Dodawanie użytkowników i/lub aplikacji jest proste i nie wymaga przebudowy infrastruktury back-end ani wdrażania i utrzymywania dodatkowych lub zapasowych serwerów.

Cost

Niski koszt eksploatacji

 

Platforma Serwera Uwierzytelniania OneSpan została zaprojektowana tak, aby można ją było dostosować do wszystkich obecnych i przyszłych technologii i urządzeń do uwierzytelniania i podpisywania transakcji tworzonych przez OneSpan. Zapewnia to Twojej organizacji zdolność dopasowania się do nowych standardów i zmian w zakresie bezpieczeństwa aplikacji i sieci, niezależnie od systemu operacyjnego i platformy.

 

OneSpan Authentication Server Framework jest ekonomicznym rozwiązaniem, które wykorzystuje istniejącą infrastrukturę IT i zapewnia jedną scentralizowaną platformę, niewymagającą oddzielnego serwera uwierzytelniania ani bazy danych. Dzięki temu serwerownie i dedykowane systemy odzyskiwania danych nie są potrzebne.

Pakiet Digipass do zdalnego uwierzytelniania

Authenticate

Uwierzytelnianie wielopoziomowe

Zastąpienie haseł statycznych hasłami jednorazowymi OTP

Hasła statyczne są najsłabszym ogniwem w Twojej sieci bezpieczeństwa i czynią poufne dane oraz aplikacje łatwym kąskiem dla oszustów. Technologia OTP firmy OneSpan, oparta na sprawdzonym rozwiązaniu, jakim są hasła jednorazowe, zabezpiecza proces logowania i umożliwia dostęp tylko uwierzytelnionym użytkownikom.

A green line of two interlocking cogs alongside a lightning bolt

Wdrażanie

Minimalne wymagania w zakresie konfiguracji i zarządzania

Pakiet Digipass firmy OneSpan do zdalnego uwierzytelniania łączy się z dowolnym klientem RADIUSi nie wymaga w tym celu dodatkowego programowania. To niewielkie oprogramowanie może być zainstalowane na istniejącym serwerze i jest proste w konfiguracji i zarządzaniu. Nie jest potrzebne żadne oprogramowanie klienta, a firmy mogą zabezpieczyć dostęp do swoich sieci VPN i SSL VPN bez konieczności dokonywania obszernych modyfikacji systemu. Jest to przyjazne dla użytkownika i mało inwazyjne rozwiązanie zabezpieczające, które może być łatwo wdrożone i zarządzane przez jedną osobę.

Nie wymaga przebudowania infrastruktury

Silne uwierzytelnianie OneSpan nie ingeruje w podstawowe funkcje istniejącej infrastruktury IT i aplikacji. Jest kompatybilny z większością zapór sieciowych i serwerów dostępu oraz ze wszystkimi sieciami VPN opartymi na RADIUS. Jest też obsługiwany

padlock with a checkmark in the center

Nieszablonowe rozwiązanie

Zaprojektowane dla MŚP

Pakiet Digipass firmy OneSpan do zdalnego uwierzytelniania został zaprojektowany specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zapewnia on wysoki poziom bezpieczeństwa organizacjom o ograniczonym budżecie i zasobach IT. Oferuje on wszystkie funkcje potrzebne do zastosowania wybranego mechanizmu uwierzytelniania, w tym cały niezbędny sprzęt i oprogramowanie do prostego uwierzytelniania dwupoziomowego (2FA). Na wszystkie przygotowania wystarczy jeden dzień – to takie proste!

Dostosuj skalę do swoich obecnych potrzeb i zwiększaj ją z czasem

Pakiet Digipass firmy OneSpan do zdalnego uwierzytelniania jest dostępny w różnych wersjach. W zależności od wielkości organizacji można zdecydować się na tokeny programowe lub sprzętowe. Oferujemy nieszablonowe rozwiązania obsługujące od 5 do 100 użytkowników. Ponadto system można łatwo skalować, aby dodać więcej użytkowników i aplikacji w miarę rozwoju organizacji.

Redukcja kosztów

Wykorzystaj istniejącą infrastrukturę IT i zredukuj koszty w zakresie administracji i wsparcia technicznego, wprowadzając uwierzytelnianie dwupoziomowe w swojej organizacji bez dodatkowych inwestycji w nowe serwery lub urządzenia.

W pełni zarządzaj cyklem życia uwierzytelniania klientów i partnerów

OneSpan może pomóc we wdrożeniu uwierzytelniania wieloskładnikowego za pomocą naszego rozwiązania Authentication Server