OneSpan Sign Konto Enterprise

Dodawanie funkcji podpisów elektronicznych do aplikacji i podstawowych systemów za pomocą naszych otwartych interfejsów API i narzędzi SDK – szybko i ekonomicznie

Konto Enterprise

Automatyzacja transakcji o dużej wartości i procesu składania podpisów od początku do końca.

Streamlined Development

Łatwa integracja

Możesz sprawnie opracować, przetestować i wdrożyć nowe rozwiązanie za pomocą naszego otwartego API i w pełni obsługiwanych narzędzi SDK.

Customer Experience

Doświadczenie użytkownika

Zapewnij klientom wyjątkowe doświadczenie, oferując usługi pod własną marką i dostosowując przepływ pracy oraz interfejs użytkownika do Twojej firmy.

padlock with a checkmark in the center

Zaawansowany system bezpieczeństwa

Chroń swoich użytkowników, dokumenty i dane za pomocą usługi, która spełnia najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa i prywatności.

Compliance

Zgodność z przepisami i aspekty prawne

Dzięki najbardziej zaawansowanym ścieżkom audytu zwiększysz stopień przestrzegania przepisów i unikniesz sporów prawnych, jednocześnie spełniając międzynarodowe wymogi dotyczące podpisu elektronicznego.

Elastyczne opcje wdrożenia

Wprowadź e-podpisy w całym swoim przedsiębiorstwie – zarówno w kraju, jak i za granicą – za pomocą najbardziej skalowalnej i powszechnie dostępnej na rynku platformy.

E-Signature

Doświadczony dostawca podpisów elektronicznych

Korzystając z 25-letniego doświadczenia lidera rynku podpisów elektronicznych, oferujemy najbardziej płynny i bezpieczny mechanizm składania e-podpisów.

Jak to działa?

Eliminacja wszystkich pomyłek i kosztów wynikających z ręcznego przetwarzania poprzez wprowadzenie reguł biznesowych i integrację podpisów elektronicznych z systemami front- i back-end.

OneSpan Sign pomaga wyeliminować procesy oparte na dokumentacji papierowej poprzez digitalizację procesów podpisywania.

Nasze rozwiązanie nadzoruje każdy aspekt procesu podpisywania umów elektronicznych, aby zapewnić ich wykonalność, zgodność z przepisami i bezpieczeństwo.

Łatwa integracja

Dodaj funkcję składania e-podpisów do swojej strony internetowej, aplikacji mobilnej i podstawowych systemów za pomocą naszego zaawansowanego interfejsu REST API i narzędzi SDK.

Nasz wydajny, otwarty interfejs API w stylu REST oraz narzędzia SDK są wyposażone we wszystko, czego potrzebujesz, aby szybko opracować i wdrożyć nowe rozwiązanie. Spośród ich funkcji warto wymienić obsługę popularnych języków programowania (w tym Java, .NET, APEX, Android i iOS), gotowy do użycia interfejs użytkownika, przykładowy kod, pełną dokumentację, aktywną społeczność programistów i wiele innych.

Integracja – FAQ

Jak zintegrować OneSpan Sign z innymi systemami biorącymi udział w procesie?

Twoje e-formularze, doc gen, CCM, BPM, CRM i inne systemy gromadzą i scalają dane, generują dokumenty do podpisania i przekazują je do OneSpan Sign. OneSpan Sign uwierzytelnia sygnatariuszy, przedstawia dokumenty do podpisania, przechwytuje dodatkowe dane zgodnie z wymaganiami i zachęca ludzi do podpisania i parafowania we wszystkich odpowiednich miejscach.

Podpisane dokumenty są następnie przekazywane do dalszego systemu. Twój system zarządzania treścią lub zapisami odbiera podpisane elektronicznie dokumenty, przekazuje je do innych systemów w celu dalszego przetwarzania i przechowuje dokument wraz ze ścieżką audytu.

Jak OneSpan radzi sobie z uzyskiwaniem danych?

OneSpan Sign umożliwia ścisłą integrację i łączenie pól danych z innymi aplikacjami i systemami. Dane są przenoszone dwukierunkowo - z systemu innej firmy do dokumentu i odwrotnie - zapewniając dostępność danych w niezbędnych systemach, aby pomóc zespołom w podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych.

Jakie systemy innych firm są obsługiwane przez OneSpan Sign i integrują się z nim?

OneSpan Sign obsługuje szeroką gamę aplikacji innych firm, takich jak Salesforce, Laserfiche, Pega Systems, SharePoint i Dynamics CRM.Odwiedź nasz katalog partnerów, aby znaleźć konkretne rozwiązanie.

Doświadczenie użytkownika

obraz wrażeń użytkownika

OneSpan Sign jest zoptymalizowany pod kątem urządzeń stacjonarnych i mobilnych „zaraz po rozpakowaniu”. Rozwiązanie można szybko skonfigurować tak, by zaspokajało indywidualne potrzeby. Można również w pełni dostosować przepływy pracy i interakcję z użytkownikiem, aby zapewnić klientom wyjątkowe doświadczenie. Można także dodać oznaczenia własnej marki bez dodatkowych opłat.   

Porównaj doświadczenie klienta z opcją promowania własnej marki i bez niej
notebook

Z promowaniem

Oznaczenie marki OneSpan Sign nie pojawia się w powiadomieniach ani na interfejsach. Twoja firma zwraca na siebie całą uwagę, dzięki czemu doświadczenie klienta jest niezwykle spójne. Przyczynia się to do wzrostu współczynnika wdrożenia przez użytkowników i ilości zakończonych transakcji.

non white labeled

Bez promowania

Niektórzy dostawcy e-podpisów wprowadzają oznaczenie swojej marki do interfejsu klienta, co wprowadza zamieszanie i zwiększa ryzyko utraty klientów.Co więcej, powiadomienia e-mail są wysyłane z serwerów dostawcy, co zwiększa ryzyko phishingu, ataku złośliwego oprogramowania i problemów natury prawnej.

Przeczytaj bloga

Opinie klientów o naszych rozwiązaniach w zakresie podpisu elektronicznego

ajwiększa zaleta [Znak OneSpan] to elastyczność platformy. Istnieje wiele opcji konfiguracji i dostosowania interfejsu do potrzeb klienta. Wtyczki integracyjne sprawiają, że użytkownikom naprawdę łatwo jest rozpocząć korzystanie z usług.

Zaawansowany system bezpieczeństwa

Zabezpiecz dokumenty i podpisy sygnatariuszy za pomocą wojskowej klasy technologii podpisu elektronicznego.

bezpieczeństwo dokumentów

OneSpan Sign gwarantuje integralność dokumentów poprzez naniesienie podpisu elektronicznego i pieczęci odpornej na manipulacje po złożeniu podpisu przez każdą z osób oraz automatyczne wykrywanie zmian wprowadzonych przez osoby inne niż sygnatariusze. W odróżnieniu od innych dostawców, OneSpan Sign osadza ścieżkę audytu bezpośrednio w dokumencie, umożliwiając natychmiastową weryfikację za pomocą jednego kliknięcia.

Przeczytaj białą księgę

Porównaj bezpieczeństwo OneSpan Sign z rozwiązaniami konkurencji
advanced security extra

Podpis cyfrowy dla KAŻDEGO i KAŻDEGO sygnatariusza

OneSpan Sign zabezpiecza podpis każdej osoby w dokumencie za pomocą technologii podpisu cyfrowego, dzięki czemu w przypadku zmiany między sygnatariuszami ich podpis jest w widoczny sposób unieważniony. To zapobiega oszustwom i zapewnia bardziej wiarygodną ścieżkę audytu. Ścieżka audytu jest bezpośrednio osadzona w dokumencie, co daje pojedynczy plik, który jest łatwiejszy do zweryfikowania i zarządzania.

notebook-digital-signatures-for-all

Podpis cyfrowy dla WSZYSTKICH sygnatariuszy

Niektóre inne rozwiązania dotyczące podpisów elektronicznych nakładają opakowanie zabezpieczające przed manipulacją tylko na końcu procesu podpisywania, co umożliwia modyfikowanie treści dokumentu bez wykrywania między sygnatariuszami. Co więcej, ich ścieżka audytu jest dostępna tylko jako oddzielny plik, co zmusza Cię do przechowywania dwóch plików i wydłuża czas weryfikacji.

Zbudowany w oparciu o wiodące usługi infrastrukturalne firm Amazon, IBM i Microsoft, aby zapewnić wysokie bezpieczeństwo aplikacji

Chroń dane swojej firmy i klientów dzięki 256-bitowemu szyfrowaniu Advanced Encryption Standard (AES). OneSpan Sign jest zgodny z normami ISO / IEC 27001, ISO / IEC 27017, ISO / IEC 27018, SOC 2 Type II, HIPAA, FedRAMP i innymi rygorystycznymi wymogami branżowymi dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności. Zobacz podsumowanie raportu audytora w Centrum zaufania.

Enterprise-Plan_Advanced-Security-Infrastructure

Zgodność z przepisami i aspekty prawne

Udowodnij swoją zgodność i unikaj sporów prawnych dzięki naszej ścieżce audytu

Przechwytuje zdarzenia weryfikacji tożsamości, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego z całego procesu umowy w ramach jednej, ujednoliconej ścieżki audytu. Nasza ścieżka audytu zapewnia pełniejszy obraz transakcji z silnym zabezpieczeniem tożsamości w celu wykazania zgodności dla zdalnych procesów.

Elastyczne opcje wdrożenia

Nasze elastyczne opcje wdrożenia pozwalają na wybór sposobu i miejsca wdrożenia podpisu elektronicznego – dopasuj je do zastosowań, wymogów zgodności i polityki IT

Zaprogramuj raz. Wdrażaj, gdzie tylko chcesz. OneSpan Sign oferuje najbardziej elastyczne sposoby wdrożenia i globalne centra danych, aby zapewnić zgodność z protokołami oceny ryzyka firmy i krajowymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania danych. Zacznij od jednego sposobu wdrożenia, a następnie łatwo wprowadzaj inne sposoby w przypadku zmiany polityki IT. Można nawet łączyć chmury publiczne i prywatne oraz wdrożenia lokalne.

Enterprise-Plan_Flexible-Scalable-Platform

Wdrażaj podpisy elektroniczne jako usługę wspólną w oddziałach i na całym świecie, aby skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek. OneSpan Sign zapewnia najbardziej skalowalną platformę i strukturę integracji, umożliwiając łatwe ponowne użycie tego samego kodu w różnych branżach, przypadkach użycia, kanałach i obszarach geograficznych.

OneSpan Sign jest hostowany w nadmiarowych i odpornych infrastrukturach chmurowych, co pozwala nam zapewnić 99,99% czasu sprawności. Dlatego 15 z 20 największych banków w Ameryce Północnej ufa wydajności i dostępności OneSpan Sign w przypadku dużych transakcji klientów.

Enterprise-Plan_High-Performance

Wdrażanie e-podpisów jako usługi korporacyjnej

W niniejszym raporcie pięć wiodących banków i ubezpieczycieli zatrudniających od 5 tys. do 270 tys. pracowników dzieli się swoimi najlepszymi praktykami w zakresie wdrażania podpisu elektronicznego jako usługi korporacyjnej.

Koszt

Uzyskaj przejrzyste ceny bez naciągania, ukrytych opłat i nagłych podwyżek cen

W odróżnieniu od innych dostawców podpisu elektronicznego, nie zafundujemy Ci mnóstwa dodatkowych kosztów pod koniec umowy. Nawiążemy z Tobą ścisłą współpracę w celu określenia Twoich potrzeb i dostosowania skali modelu tak, by był jak najbardziej ekonomiczny. Co więcej, jeśli potrzeby i rozmiar Twojego przedsiębiorstwa zmienią się przed podpisaniem umowy, dokonamy ponownej oceny warunków, aby zagwarantować Ci opłacalne rozwiązanie – na chwilę obecną i na przyszłość.

Nasi klienci wykorzystują OneSpan Sign do…

Zapewnienia optymalnego komfortu obsługi klienta

Bank BMO zdaje sobie sprawę, jak ważne jest umożliwienie klientom używania smartfonów nie tylko do przeprowadzania prostych transakcji bankowych. W ramach projektu cyfrowej transformacji bank wdrożył wspólną dla całego przedsiębiorstwa platformę usług związanych z e-formularzami i e-podpisami, aby zapewnić użytkownikom osadzony w kontekście, responsywny interfejs na każdym etapie procesu otwierania konta. Potencjalni klienci mogą teraz otworzyć konto bankowe w ciągu kilku minut za pomocą smartfona.

  • Znaczące zmniejszenie wskaźnika błędu
  • O 92% mniej błędnych wskazań odczytów
  • O 66% mniej brakujących plików
  • Bank zaoszczędził 98,2 mln dolarów rocznie

Zwiększenia wydajności operacyjnej

Spółka OneMain pragnęła dać klientom możliwość ubiegania się o kredyty i zamykania ich online. Trzeba było działać szybko. W następstwie kryzysu finansowego z 2008 r. spółka skonsolidowała część swojej działalności, a konkurencja online stała się zagrożeniem dla jej udziału w rynku. Wprowadzenie wygodnych kredytów internetowych pozwoliłoby kredytodawcy utrzymać dobrych klientów w regionach, w których nie prowadzi już oddziałów i umożliwiłoby pozyskanie nowych klientów za pośrednictwem Internetu.

  • Współczynnik wdrożenia przez klientów na poziomie 99,1%
  • Koniec z brakującymi podpisami – dzięki regułom workflow udaje się zdobyć wszystkie 35 wymaganych podpisów/parafek
  • wymagane podpisy / inicjały
  • Spółka zaoszczędziła od 20 do 30 minut ręcznej obsługi w przeliczeniu na jeden kredyt
  • Spółka zaoszczędziła na tonerach 500 tys. dolarów rocznie

Zacznij korzystać z podpisów elektronicznych z OneSpan Sign

OneSpan Sign automatyzuje transakcje z klientami o dużej wartości, zapewniając jednocześnie bezproblemową obsługę e-podpisu dla Twoich klientów.