Document Creation

Tworzenie dokumentów

Dzięki OneSpan Sign wysyłanie dokumentów do podpisu elektronicznego jest bardzo łatwe. Istnieje wiele dostępnych opcji od momentu wysłania dokumentów do podpisu do zakończenia procedury składania podpisu elektronicznego.

Inteligentne formularze cyfrowe

Zmień długie, zagmatwane PDF-y w dostosowane do urządzeń mobilnych, intuicyjne formularze, które łatwo wypełnić przed złożeniem e-podpisu. Dowiedz się więcej.

Obsługa typów plików

OneSpan Sign obsługuje następujące formaty plików: .doc, .pdf, .odt, .rtf i .txt. Możesz również użyć sterownika druku OneSpan Sign , aby z łatwością wysyłać transakcje bezpośrednio do OneSpan Sign z dowolnej aplikacji opartej na systemie Windows. Wystarczy wybrać opcję drukowania „Wyślij do OneSpan Sign” w aplikacjach takich jak Word, Excel, Google Docs i PDF, aby wysłać transakcje do podpisu.

Pola standardowe i niestandardowe

Podpisujący mogą z łatwością podpisywać i parafować dokumenty we wszystkich właściwych miejscach. Użyj pól standardowych, aby zebrać od podpisujących informacje takie jak podpisy, parafy, nazwiska, tytuły, data podpisania i nazwy firm. Masz także możliwość tworzenia pól niestandardowych i ponownego ich wykorzystywania, aby pobierać od klientów określone dane.

Zaawansowane pola formularzy

Projektuj zaawansowane pola formularzy, w tym pola wyboru, przyciski opcji, listy rozwijane, pola tekstowe czy pola etykiet.

Załączniki podpisujących

Zaproponuj podpisującym możliwość załączenia dokumentacji uzupełniającej w trakcie procedury składania podpisu elektronicznego, np. zdjęcia prawa jazdy lub dodatkowych dokumentów PDF.

Przechowywanie i archiwizacja

Po zakończeniu procesu składania e-podpisu, podpisane elektronicznie dokumenty mogą zostać zarchiwizowane w systemie zarządzania treścią Twojej organizacji lub innym preferowanym rozwiązaniu do długoterminowego przechowywania.

Dokumenty dodatkowe

Załącz dokumenty pomocnicze do transakcji, takie jak informacje prawne lub warunki dla osób składających podpis. Podpisujący mogą łatwo przeglądać, zatwierdzać i podpisywać te dokumenty.

Signer Workflow

Proces Sign

OneSpan Sign pozwala zdefiniować przebieg pracy oraz daje kontrolę nad poszczególnymi etapami procesu, co pozwala zoptymalizować doświadczenie klienta i zapewnia wysoki wskaźnik realizacji celów.  Stwórz optymalną procedurę składania podpisu elektronicznego i najlepsze doświadczenie osoby podpisującej w oparciu o potrzeby swojej firmy.

Podpisywanie szeregowe i równoległe

Przekaż dokumenty wielu podpisującym i ustaw kolejność podpisywania. Podpisujący mogą podpisywać się jeden po drugim lub równolegle.

Szablony

Szablony są idealnym rozwiązaniem przy często używanych dokumentach. Skonfiguruj podpis i rozmieszczenie pól, aby utworzyć szablony do wielokrotnego użycia, które zmniejszą liczbę kroków przygotowujących dokumenty pod podpis elektroniczny.

Układy

Układy są pomocne dla użytkowników, którzy często wysyłają formularze zawierające bloki podpisów i pola danych, które pozostają w tym samym miejscu w całym dokumencie. Układy działają jak wzór i mogą być zapisywane i stosowane do przyszłych dokumentów o tym samym formacie i wymaganiach dotyczących pól.

Widoczność dokumentów

Funkcja Widoczność dokumentów pozwala określić, które dokumenty mogą przeglądać i podpisywać Twoi odbiorcy. Wyznacz indywidualny dostęp do dokumentów w ramach jednej transakcji z wieloma dokumentami, bez konieczności tworzenia oddzielnych transakcji dla każdego odbiorcy. Co więcej, funkcja ta pozwala uniknąć konieczności przetwarzania dokumentów, których odbiorcy nie muszą widzieć, i zapewnia, że dokumenty zawierające poufne informacje są przeglądane tylko przez odbiorców, dla których były przeznaczone.

Znaczniki tekstowe

Znaczniki tekstowe eliminują konieczność ręcznego umieszczania podpisów i pól w dokumentach. Gdy dodajemy znaczniki tekstowe do dokumentu załadowanego do OneSpan Sign, każdy znacznik zostaje automatycznie zastąpiony podpisem i polami w odpowiednich miejscach.

Uprawnienia odbiorcy

Zdefiniuj akcję, którą musi wykonać odbiorca, np. podpisanie, umożliwienie zmiany podpisującego lub po prostu zatwierdzenie dokumentu. OneSpan Sign pozwala dostosować przepływ pracy określonego odbiorcy do potrzeb Twojej firmy.

Przypomnienia i wygaśnięcia terminów

Ustaw automatyczne przypomnienia e-mail i wygaśnięcia terminów dla podpisujących, aby mogli zakończyć proces podpisywania na czas. Przypomnienia i wygaśnięcia to niezwykle użyteczne funkcje, które pomagają śledzić ograniczone czasowo dokumenty wysyłane do podpisujących.

Pola warunkowe

Ukryj lub ujawnij dane, które muszą być uzyskane na podstawie odpowiedzi zamieszczonych przez podpisującego w określonych polach.  Użyj logiki warunkowej „Jeśli/To” w dokumentach, aby upewnić się, że podpisujący widzą tylko odpowiednie pola, które wybrali. Dowiedz się więcej.

Podpisy opcjonalne

Umieść w dokumentach podpisy opcjonalne, aby podpisujący mogli elastycznie sfinalizować transakcję bez konieczności podpisywania każdego pola podpisu w dokumencie.

Identity Verification and Authentication

Identyfikacja i weryfikacja

Poznaj niezawodny i elastyczny zakres opcji OneSpan Sign związanych z weryfikacją tożsamości i uwierzytelnieniem, aby zapewnić dodatkową warstwę zabezpieczeń podczas potwierdzania tożsamości osoby podpisującej w trakcie przeprowadzania transakcji online.

E-mail

Uwierzytelnianie e-mail jest domyślną opcją wykorzystywaną przez OneSpan Sign do weryfikacji tożsamości odbiorcy. Tożsamość docelowego podpisującego jest weryfikowana na podstawie jego bezpiecznej nazwy i hasła podczas logowania się do konta e-mail. Podpisujący po prostu klika link, aby uzyskać dostęp do dokumentu, który chce podpisać.

Dane uwierzytelniające do logowania

Podpisujący jest uwierzytelniany przez system nadawcy za pomocą unikalnej nazwy użytkownika i hasła. Może to być portal bankowości internetowej, portal usług rządowych, a nawet konto OneSpan Sign.

SMS

Weryfikuj tożsamość podpisującego za pomocą bezpiecznego jednorazowego kodu SMS wysyłanego na jego numer telefonu komórkowego. Podpisujący wpisuje kod na stronie logowania i uzyskuje dostęp do dokumentów wymagających podpisu. Dowiedz się więcej.

Pytania i odpowiedzi

Przedstaw pytania identyfikacyjne podpisującemu. Są one powszechnie określane jako „wspólne sekrety” (ang. „shared secrets”), ponieważ muszą być sformułowane na podstawie informacji już wcześniej udzielonych przez klienta, takich jak 4 ostatnie cyfry numeru ubezpieczenia społecznego klienta lub numer identyfikacyjny aplikacji. Jeśli podpisujący udzieli poprawnej odpowiedzi, zostanie zweryfikowany jako właściwy odbiorca transakcji. Dowiedz się więcej.

Weryfikacja dowodu osobistego

Zdalnie weryfikuj nieznane osoby za pomocą oficjalnych dokumentów tożsamości (np. prawo jazdy, paszport itp.). OneSpan Sign wykorzystuje cyfrową weryfikację tożsamości do przechwytywania, wydobywania i analizy danych identyfikacyjnych w celu uwierzytelnienia oficjalnych dokumentów tożsamości.

Porównanie biometryczne

Podpisujący mogą użyć aparatu w swoim urządzeniu mobilnym, aby zrobić sobie „selfie” i porównać je ze zdjęciem na oficjalnym dokumencie tożsamości (patrz wyżej). Połącz z funkcją „wykrywania autentyczności (żywotności)” (np. mruganie, mówienie, przechylanie głowy), aby mieć pewność, że zdjęcie zostało zrobione przez prawdziwego człowieka. Podpisujący mogą być weryfikowani w czasie rzeczywistym, w ciągu kilku sekund.

Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)

Wykorzystaj usługi weryfikacji tożsamości oferowane przez strony trzecie takie jak Equifax, aby przedstawić podpisującemu listę osobistych pytań identyfikacyjnych w czasie rzeczywistym. OneSpan Sign przechwytuje odpowiedzi i przedstawia je z powrotem dostawcy usług w celu potwierdzenia tożsamości klienta i uzyskania zgody na udostępnienie dokumentów do podpisania.

Oficjalne karty inteligentne i pochodne dane uwierzytelniające

Formularze e-podpisu i dokumenty wykorzystujące certyfikat cyfrowy zapisane na karcie inteligentnej, takiej jak karta dostępu (CAC) lub karta weryfikacji tożsamości (PIV). Zapewnia to dwu-, a nawet trójskładnikowe uwierzytelnianie na podstawie czegoś, co użytkownik zna (PIN do karty inteligentnej), czegoś, co użytkownik posiada (karta), a czasem nawet na podstawie identyfikatora biometrycznego (tego, czym użytkownik jest).

Certyfikaty cyfrowe

Wykorzystaj certyfikaty cyfrowe wystawione przez zewnętrznych dostawców usług zaufania (TSP) lub przez własną infrastrukturę klucza publicznego (PKI). Obsługujemy certyfikaty cyfrowe przechowywane lokalnie w systemie użytkownika, elektroniczne karty identyfikacyjne (eID), zdalne certyfikaty cyfrowe przechowywane w chmurze oraz tokeny sprzętowe do uwierzytelniania tożsamości podpisujących.

Digipass

OneSpan Sign integruje się z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym i zabezpieczeniami mobilnymi, w celu wsparcia silnego uwierzytelniania za pomocą haseł jednorazowych (OTP) i/lub kryptogramów wizualnych podczas wstępnego uwierzytelniania użytkownika oraz w momencie podpisywania umowy. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe stanowi konstruktywny element warstwowego zabezpieczenia, wymagając od użytkowników potwierdzenia tożsamości za pomocą co najmniej dwóch metod weryfikacji, zanim uzyskają dostęp i zakończą transakcję.

Optimized Signing Experience

Zoptymalizowane podpisywanie

Proces podpisywania powinien być intuicyjny i łatwy dla osób podpisujących. Odkryj różne sposoby, dzięki którym OneSpan Sign oferuje optymalne doświadczenie podpisywania w dowolnym miejscu, dowolnym czasie oraz na wielu różnych urządzeniach.

Wykorzystuj wyłącznie własną markę

Zrezygnuj całkowicie z oznaczeń marki OneSpan w procesie składania e-podpisu i postaw na oznaczenie i podkreślenie własnej marki na stronach internetowych i w e-mailach widocznych dla podpisujących. Dodaj swoje logo i spersonalizuj zawartość wiadomości e-mail oraz domeny nadawcy tak, aby były spójne z marką i dawały firmie pełną kontrolę nad wyglądem i odbiorem Twoich aplikacji internetowych. Pełne oznaczenie transakcji znakiem Twojej marki powoduje wzrost zaufania klientów i pozwala osiągnąć najwyższe współczynniki wdrożenia.
 

Wykorzystywanie wyłącznie własnej marki chroni również Twoją markę i Twoich klientów oraz zmniejsza ryzyko, że staniesz się celem zaawansowanego ataku phishingowego.

Opcje podpisywania zdalnego i osobistego

Wysyłaj dokumenty do podpisu i pozwól odbiorcom złożyć podpis elektroniczny w bezpośrednim kontakcie lub zdalnie przez Internet. Zapewnij podpisującym najlepszą obsługę przy każdej z tych opcji i w trakcie wszystkich procesów – online, na urządzeniu przenośnym, telefonicznie, w oddziale lub osobiście. OneSpan Sign dostosowany jest do urządzeń mobilnych i może automatycznie wykrywać małe urządzenia, takie jak smartfony.

Wsparcie dostępności

OneSpan Sign umożliwia osobom niewidomym i niedowidzącym przeglądanie i podpisywanie dokumentów prezentowanych z wykorzystaniem obsługiwanych przeglądarek i narzędzi dostępności. Ten komponent jest zgodny z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.0 poziom AA.

Rejestrowanie podpisów mobilnych

Zmień urządzenie przenośne podpisującego w mobilny pad do rejestrowania odręcznych podpisów. Obsługa wielu urządzeń umożliwia użytkownikom komputerów stacjonarnych składanie podpisu elektronicznego za pomocą urządzeń mobilnych. Nie jest wymagana żadna aplikacja ani wtyczka. Dowiedz się więcej.

Podpisywanie w trybie offline

Aplikacja moblina OneSpan Sign zawiera funkcję podpisywania w trybie offline, która umożliwia składanie podpisów w dowolnym miejscu niezależnie od połączenia Wi-Fi lub sygnału telefonu komórkowego. Po przywróceniu łączności z Internetem aplikacja automatycznie zsynchronizuje się z usługą online.

Samodzielne budowanie marki

Użyj opcji samodzielnego budowania marki z panelu administratora, aby dodać logo swojej firmy i dostosować kolory oraz ciągi tekstowe, dzięki czemu Twoja marka będzie w centrum uwagi podpisujących.

Wspólne przeglądanie

Przeglądaj dokumenty jednocześnie z podpisującymi, prowadząc ich przez wieloetapowe procesy uzgodnień, przekazuj kontrolę różnym uczestnikom oraz wspólnie wypełniajcie i podpisujcie formularze. Celem jest odtworzenie interakcji twarzą w twarz – tak, jakbyś osobiście podpisywał umowę na papierze. Dowiedz się więcej na temat Wirtualnego Pokoju OneSpan Sign.

Wideokonferencje

Finalizuj transakcje ze składaniem e-podpisów podczas rozmowy wideo z podpisującymi w czasie rzeczywistym, korzystając z wbudowanej funkcji wideokonferencji. Dowiedz się więcej na temat Wirtualnego Pokoju OneSpan Sign.

Transaction Management and Reporting

Zarządzanie transakcjami i sprawozdawczość

Zarządzaj transakcjami zbiorczymi i zyskaj wgląd w aktywność swojego konta dzięki opcjom raportowania, aby śledzić wszystkie transakcje przychodzące i wychodzące w OneSpan Sign.

Pulpit nawigacyjny

Monitoruj postęp swoich transakcji w czasie rzeczywistym, archiwizuj wszystkie krytyczne transakcje e-podpisu i zarządzaj nimi w OneSpan Sign i/lub w swoim systemie zapisu. Pulpit nawigacyjny pozwala na przeglądanie i śledzenie transakcji e-podpisu.

Raporty

Uruchamiaj raporty dotyczące transakcji, podpisujących i ogólnej aktywności na koncie OneSpan Sign

Wysyłanie zbiorcze

Wysyłanie zbiorcze pozwala oszczędzić czas, gdy trzeba wysłać dokumenty przeznaczone do podpisania przez wielu odbiorców. Funkcja ta eliminuje konieczność przygotowywania pojedynczych transakcji. Zacznij od zaimportowania listy odbiorców, przygotuj dokumenty do podpisu i naciśnij przycisk wyślij. Twoi odbiorcy otrzymają unikalną kopię dokumentu do złożenia elektronicznego podpisu.

Fast Track – tryb przyspieszony

Fast Track — tryb przyspieszony tworzy dedykowany adres URL dla Twojej transakcji, który może być osadzony w Twojej witrynie lub bezpiecznym portalu. Nie jest wymagana integracja ani tworzenie oprogramowania. Funkcja ta jest idealna dla powtarzalnych procesów o dużej objętości, takich jak umowy o zachowaniu poufności i standardowe umowy.

Security, Compliance & Audit

Bezpieczeństwo, zgodność i audyt

Nawet światowe organizacje najbardziej dbające o bezpieczeństwo ufają OneSpan Sign w zakresie podpisu elektronicznego.  Bezpieczeństwo ma dla nas pierwszeństwo. Wdrażamy odpowiednie kroki i zabezpieczenia, aby zapewniać bezpieczne rozwiązania, spełniać wymagania branży w zakresie bezpieczeństwa, a także zagwarantować, że dane przez cały czas są bezpieczne.

Dokumenty zabezpieczone w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie ich naruszenia

OneSpan Sign wykorzystuje zaawansowaną technologię podpisu cyfrowego, metodę szyfrowania, która zabezpiecza przed próbami naruszenia dokumentów po złożeniu każdego podpisu i widocznie unieważnionych dokumentów w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian. To wbudowane zabezpieczenie gwarantuje integralność elektronicznie podpisanego dokumentu i pomaga chronić Ciebie i Twoich klientów przed nieuczciwymi działaniami.

Jedna, ujednolicona ścieżka audytowa

Gdy pojawiają się spory prawne dotyczące transakcji elektronicznych, OneSpan Sign tworzy najlepszy możliwy materiał dowodowy. OneSpan Sign jest JEDYNYM rozwiązaniem na rynku, które umożliwia uzyskanie pojedynczej ścieżki audytowej całego procesu zawierania umów – od weryfikacji tożsamości i uwierzytelniania do złożenia podpisu elektronicznego. Obejmuje to zastosowane metody sprawdzania tożsamości i uwierzytelniania oraz szczegółowe wyniki weryfikacji. W rezultacie otrzymujesz pełny obraz transakcji z silną kontrolą tożsamości, aby wykazać zgodność z przepisami.

Wbudowana ścieżka audytowa

OneSpan Sign umieszcza również szczegóły dotyczące transakcji e-podpisu w podpisanym pliku PDF, w tym dane osoby podpisującej, datę i godzinę podpisania oraz certyfikat cyfrowy użyty do cyfrowego podpisania dokumentu. Podpis cyfrowy (haszowanie i szyfrowanie) umożliwia weryfikację ważności dokumentu od momentu podpisania, aby zapewnić niezaprzeczalność elektronicznie podpisanego zapisu. Z łatwością zweryfikuj podpisany dokument, klikając sygnaturę. Czynność otwiera ścieżkę audytową i automatycznie weryfikuje zarówno uwierzytelnienie podpisującego, jak i ważność dokumentu. Dowiedz się więcej o wbudowanej ścieżce audytowej OneSpan Sign

Spłaszczanie dokumentów

OneSpan Sign usuwa wszelkie dynamiczne treści z dokumentu przed jego przetworzeniem. W rezultacie każde pole formularza użyte jako narzędzie do zastąpienia treści poprzez nakładkę zostanie usunięte z dokumentu, a atak zostanie automatycznie zneutralizowany.

Bezpieczeństwo w chmurze

Organizacje dbające o bezpieczeństwo potrzebują zapewnienia, że dostawcy, z którymi współpracują, spełniają niezbędne wymogi bezpieczeństwa. OneSpan Sign jest hostowany w najnowocześniejszych centrach danych na całym świecie, zgodnych z normami SOC 2, ISO 27001, PCI DSS, FedRAMP i HIPAA. OneSpan Sign spełnia dodatkowe wymogi kontroli bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, w tym z: ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018, SOC 2 Type II, Skyhigh, HIPAA, FedRAMP, National Institute of Standards and Technology (NIST), Joint Interoperability Test Command (JITC) oraz National Security Agency’s National Information Assurance Partnership (NIAP). Dowiedz się więcej o audytach zgodności i certyfikacjach OneSpan Sign.

Usługa zarządzania kluczami

Podpisany dokument i powiązane z nim dane są przez cały czas szyfrowane przez OneSpan Sign z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii szyfrowania. OneSpan Sign stosuje najlepsze praktyki bezpieczeństwa, oferując najlepszy w swojej klasie system zarządzania kluczami (KMS), który obejmuje opcje zarządzania kluczami współdzielonymi i prywatnymi.

Skanowanie załączników pod kątem wirusów

Dokumenty przesyłane przez podpisujących jako załączniki są natychmiast skanowane w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania. W przypadku wykrycia złośliwego dokumentu, OneSpan Sign blokuje go i uniemożliwia podpisującym przesłanie go do procesu podpisywania.

Open APIs and Integration

Otwarte API i integracja

W pełni zautomatyzuj procedurę podpisu elektronicznego dzięki stronie internetowej, aplikacjom biznesowym, systemom podstawowym oraz aplikacjom mobilnym.

Odkryj zaawansowane interfejsy API, SDK oraz udostępniane przez nas zasoby.

Otwarty interfejs API REST i w pełni obsługiwane zestawy SDK

Zbuduj własną, niestandardową integrację z OneSpan Sign, korzystając z naszego publicznego interfejsu API REST oraz w pełni obsługiwanych pakietów SDK .NET, Java, APEX oraz iOS i Android. Nasze narzędzia ułatwiają szybkie tworzenie, testowanie i wdrażanie.

Zaawansowane dostosowywanie przepływu pracy

W pełni dostosuj przepływy pracy związane z przygotowywaniem i podpisywaniem dokumentów oraz wyzwalaj określone zdarzenia dla swoich unikalnych procesów biznesowych i transakcji klientów, aby zapewnić jak najlepsze ich zastosowanie.
 

Bezproblemowo zintegruj OneSpan Sign z procesami wcześniejszymi (np. generowanie dokumentów) i późniejszymi (np. archiwizacja i przechowywanie).

Pola danych stron trzecich

Dokładnie zintegruj i połącz swoje pola danych z innymi aplikacjami i systemami. Dane przepływają w dwóch kierunkach – z systemu stron trzecich do Twojego dokumentu i odwrotnie.

Integracja funkcji pojedynczego logowania (SSO)

Skonfiguruj SAML, aby umożliwić użytkownikom Twojej firmy logowanie do OneSpan Sign za pomocą funkcji pojedynczego logowania (SSO).

Środowisko testowe typu sandbox

OneSpan Sign daje Ci dostęp do solidnego środowiska testowego typu sandbox , aby ułatwić szybkie tworzenie i testowanie naszego rozwiązania.

Administration and Controls

Zarządzanie i stetrowanie

OneSpan Sign obejmuje scentralizowane opcje administrowania, służące do zarządzania uprawnieniami użytkowników i kont w całej organizacji.

Administracja przedsiębiorstwa

Administratorzy kont mogą efektywnie zarządzać użytkownikami i wieloma kontami ze scentralizowanej lokalizacji. Obejmuje to organizowanie wielu kont w subkonta, możliwości współdzielenia kontroli między użytkownikami i kontami oraz wykorzystanie możliwości samodzielnego budowania marki na wszystkich kontach.

Grupy i uprawnienia

OneSpan Sign obejmuje scentralizowane opcje administrowania, służące do zarządzania uprawnieniami użytkowników i kont w całej organizacji.

Przekazywanie dostępu

Udziel dostępu do swojego konta innym osobom w Twojej organizacji, gdy jesteś poza biurem. Przydzieleni użytkownicy mogą wysyłać i podpisywać dokumenty w Twoim imieniu podczas Twojej nieobecności. Dowiedz się więcej

Ustawienia zabezpieczeń

Upewnij się, że użytkownicy mają silne hasła, gdy chcą uzyskać dostęp do OneSpan Sign. Ustaw zasady dotyczące siły hasła, w tym liczbę dni przed zmianą hasła, limit nieudanych prób logowania i inne.

Przechowywanie danych

Pozwól administratorom określić harmonogram czyszczenia transakcji tak, by spełniał potrzeby ich organizacji. Administratorzy mogą określić typy dokumentów oraz ramy czasowe, w jakich dokumenty te powinny być usuwane.

Global Support

Globalnie

Klienci na całym świecie ufają OneSpan Sign w kwestii podpisu elektronicznego. OneSpan Sign oferuje globalne wsparcie w różnych językach i strefach czasowych oraz pomaga klientom międzynarodowym zapewniać zgodność z wymaganiami krajowymi.

Akredytacja przez Indecopi

Indecopi jest wiodącą organizacją w branży bezpieczeństwa cyfrowego w Peru. OneSpan Sign jest pierwszą i jedyną globalną, w pełni usługową platformą podpisu elektronicznego i cyfrowego dla przedsiębiorstw, która została akredytowana przez Indecopi. Akredytacja ta oznacza, że podpisy cyfrowe wygenerowane przez OneSpan Sign mogą być uznane za posiadające taką samą ważność i skuteczność prawną jak podpis odręczny.

Globalne wsparcie językowe

OneSpan Sign obsługuje następujące języki: angielski, francuski, niderlandzki, hiszpański, niemiecki, japoński, portugalski, włoski, rosyjski, chiński (uproszczony i tradycyjny), koreański, duński, grecki i arabski.

Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania dla transakcji elektronicznych (eIDAS)

OneSpan Sign został zaprojektowany tak, aby spełnić wymagania dla wszystkich trzech typów e-podpisu, zgodnie z rozporządzeniem eIDAS: Zwykły e-podpis (SES), zaawansowany e-podpis (AES) i kwalifikowany e-podpis (QES). Przeczytaj nasz poradnik dotyczący legalności podpisów elektronicznych, aby dowiedzieć się więcej.

Kwalifikowany znacznik czasu

OneSpan Sign obsługuje znaczniki czasu łącząc się z kwalifikowanym serwerem znaczników czasu – wiąże dane e-podpisu z zaufanym znacznikiem czasu, aby niezależnie potwierdzić, kiedy dana transakcja miała miejsce. Uzyskany w ten sposób znacznik czasu dodatkowo wzmacnia integralność podpisu elektronicznego.

Obsługa stref czasowych

OneSpan Sign jest dostępny we wszystkich strefach czasowych. Możesz elastycznie dostosowywać preferowaną strefę czasową na poziomie konta i na poziomie transakcji.

Additional OneSpan Sign Solutions

Dodatkowe rozwiązania podpisów OneSpan

Odkryj inne rozwiązania oferowane przez OneSpan Sign, aby rozszerzyć zastosowanie podpisu elektronicznego w organizacji.

Gotowe łączniki

Uzyskaj dostęp do gotowych łączników podpisu elektronicznego OneSpan Sign dla procesów w Twojej organizacji sterowanych przez użytkownika. Gotowe łączniki pomagają zautomatyzować proces podpisu elektronicznego bez konieczności opuszczania aplikacji biznesowych. Oferujemy następujące gotowe łączniki: Salesforce, Salesforce CPQ, Microsoft SharePoint, Microsoft Dynamics CRM, Box, Office 365, Laserfiche, Pega, Guidewire, i inne.

Print Driver

Print Driver eliminuje konieczność ręcznego przesyłania dokumentów do OneSpan Sign w celu złożenia podpisu. Działa on jak drukarka, przygotowując dowolny dokument do druku w celu złożenia podpisu elektronicznego bezpośrednio w OneSpan Sign i umożliwia "drukowanie" w OneSpan Sign bezpośrednio z aplikacji opartej na systemie Windows - bez konieczności kodowania.

Aplikacje mobilne

Zaloguj się do swojego konta i twórz transakcje oraz zarządzaj nimi z poziomu natywnej aplikacji mobilnej OneSpan Sign dla systemów iOS oraz Android. Oferujemy również mobilny zestaw SDK który pomoże Ci zintegrować funkcje podpisu elektronicznego z istniejącymi aplikacjami mobilnymi. Dowiedz się więcej o mobilnych e-podpisach.

eVault

Przesyłaj podpisane elektronicznie dokumenty bezpośrednio do bezpiecznego skarbca lub elektronicznego systemu archiwizacji. Współpracujemy z eOriginal , by pomóc Ci chronić dokumenty, takie jak kredyty i dzierżawy oraz zarządzać nimi po podpisaniu w OneSpan Sign.

eNotary

eNotary pozwala notariuszom na łatwe elektroniczne notarialne potwierdzanie dokumentów, bez kłopotów związanych z papierem. Upoważnieni notariusze i podpisujący mogą składać podpisy w trybie bezpośrednim lub zdalnym. Po zakończeniu transakcji pieczęć notarialna jest cyfrowo nanoszona na dokumenty przez OneSpan Sign.

Support and Additional Resources

Wsparcie i dodatkowe zasoby

OneSpan Sign oferuje szeroki zakres wsparcia i zasobów, aby inwestycja w nasze rozwiązanie przyniosła w przyszłości jak największe korzyści.

Wsparcie techniczne

Do wszystkich planów OneSpan Sign zapewniamy wsparcie techniczne za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i czatu na żywo w celu rozwiązywania problemów związanych z produktem aż do momentu rozwiązania problemu. Zapewniamy również dostęp do dokumentacji online z pełnym wdrożeniem i instrukcjami dla użytkowników, które pomagają szybko rozpocząć pracę. Dowiedz się więcej.

Plany wsparcia

Niezależnie od tego, czy jesteś małą czy dużą organizacją, wspieramy Cię przy wyborze planu wsparcia, który będzie odpowiada Twoim potrzebom. OneSpan oferuje szereg planów wsparcia, od standardowego po rozszerzone opcje planów wsparcia dla klientów wymagających dodatkowej wiedzy technicznej po wdrożeniu. Naszym priorytetem jest wsparcie ochrony Twoich inwestycji i udzielenie dodatkowej pomocy Twojemu zespołowi projektowemu w utrzymaniu płynności działania aplikacji, abyś mógł skupić się na swojej działalności.

Usługi profesjonalne

Nasz zespół usług profesjonalnych tworzą kierownicy projektów, twórcy oprogramowania, konsultanci techniczni i eksperci ds. zapewniania jakości, którzy służą wskazówkami i dobrymi wzorcami działania na każdym etapie składania podpisu elektronicznego. Dowiedz się więcej.

Centrum wsparcia

Nasze Centrum Wsparcia zapewnia dostęp do samouczków wideo, FAQ oraz instrukcji krok po kroku, aby pomóc Ci uruchomić program OneSpan Sign w ciągu kilku minut. Odwiedź nasze Centrum Wsparcia.

Portal OneSpan Community

OneSpan Community to portal kompleksowego wsparcia dla programistów umożliwiający dostęp do forów, blogów, dokumentacji i zestawów SDK do pobrania. Odwiedź portal OneSpan Community.

Centrum Zaufania

W czasie rzeczywistym uzyskaj aktualizacje dotyczące stanu systemu OneSpan Sign i informacji o zabezpieczeniach. Odwiedź nasze Centrum Zaufania.

Deployment Options

Opcje rozwoju

Elastyczna architektura wdrożeniowa OneSpan Sign daje elastyczność wyboru, jak i kiedy rozwiązanie ma zostać wdrożone. Zmień typ wdrożenia w dowolnym momencie, jeśli zmienią się potrzeby Twojej firmy albo polityka IT.

Chmura publiczna

Korzystaj z usługi OneSpan Sign w chmurze, by cieszyć się maksymalną elastycznością i oszczędnością. Nasze rozwiązanie może być hostowane przez każdą z chmur na całym świecie, których liczba wciąż wzrasta. Rozwiązanie zapewnia najwyższy stopień bezpieczeństwa danych firmy i jej klientów. Dowiedz się więcej.

Chmura prywatna

Wykorzystaj możliwość wdrożenia dedykowanej instancji OneSpan Sign dla Twojej organizacji w prywatnej chmurze. Dowiedz się więcej.

Lokalnie

Wykorzystaj możliwość wdrożenia programu OneSpan Sign w infrastrukturze własnej swojej organizacji i zarządzaj nim w celu maksymalnej kontroli. Dowiedz się więcej.

Konteneryzacja

OneSpan Sign może być wdrażany w kontenerach w organizacjach chcących przyjąć strategię wdrażania w wielu chmurach. Nasze rozwiązanie zapewnia elastyczność, by umożliwić przenoszenie mniej wrażliwych danych do chmury przy jednoczesnym zachowaniu wrażliwych danych na lokalnych serwerach lub w chmurze prywatnej. Konteneryzacja zwiększa skalowalność przy jednoczesnej redukcji kosztów, co umożliwia wdrażanie w wielu chmurach.

Performance and Availability

Wydajność i dostępność

Usługi OneSpan Sign działają w oparciu o wysoce niezawodną infrastrukturę z globalnymi centrami danych. Nasi klienci polegają na nas w kwestii prowadzenia działalności i utrzymania ciągłości procesów krytycznych. Nieustannie dokładamy starań, aby oferować dostępność klasy korporacyjnej oraz pełną transparentność w dostarczaniu najnowszych aktualizacji stanu systemu.

Globalne Centra Danych

OneSpan Sign jest hostowany w USA, Kanadzie, UE i Australii, by spełniać wymogi dotyczące przetrzymywania danych w danym kraju i zminimalizować opóźnienia w przekazywaniu danych. Wykorzystując globalne sieci centrów danych naszych partnerów zapewniających infrastrukturę chmury, możemy również szybko wdrażać nowe instancje OneSpan Sign praktycznie w dowolnym miejscu na świecie.

Wysoka dyspozycyjność platformy

Każda instancja OneSpan Sign jest hostowana w redundantnej i odpornej infrastrukturze chmury, co pozwala zapewnić naszym klientom i użytkownikom na całym świecie czas sprawności na poziomie 99,9%.

Status dostępności usług

OneSpan Sign publikuje i aktualizuje status dostępności usług w Centrum Zaufania w czasie rzeczywistym dla wszystkich środowisk OneSpan Sign na świecie. Zobacz procentowe wartości czasu sprawności na stronie Centrum Zaufania.

Alerty i powiadomienia o stanie systemu

Zespół OneSpan zobowiązuje się zapewnić pełną przejrzystość w dostarczaniu bieżących aktualizacji statusu systemu.

Testy obciążeniowe

Obciążenie naszej platformy jest testowane przy założeniu scenariusza użycia z największym ruchem na platformie. Zapewnia to możliwość przetwarzania dużych ilości transakcji biznesowych przy zachowaniu optymalnych czasów reakcji.

Treść niniejszej witryny internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Zalecamy zasięgnięcie niezależnej profesjonalnej porady. OneSpan nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszych materiałów.