Intelligent Adaptive Authentication Features

Dzięki Intelligent Adaptive Authentication możesz zapobiec oszustwom, zapewnić klientom pozytywne wrażenia i spełnić wymogi zgodności z przepisami.

Intelligent Adaptive Authentication

Customer Experience

Optymalizacja Obsługi Klienta

Uwierzytelnianie skoordynowane

Technologia koordynacji OneSpan zarządza wieloma metodami uwierzytelniania za pośrednictwem kanałów cyfrowych, które działają w oparciu o dokładną ocenę ryzyka. Dzięki niej możesz zapewnić klientom odpowiedni poziom bezpieczeństwa i doskonałą obsługę.

Wygodne metody biometryczne

Zamień słabe i nieporęczne hasła na wygodniejsze uwierzytelnianie wykorzystujące metody biometryczne, takie jak analiza odcisków palców, rozpoznawanie twarzy i zaawansowana biometria behawioralna. W ten sposób zwiększysz komfort użytkowania i zmniejszysz liczbę oszustw.

Rozpoznawanie zaufanych urządzeń

OneSpan Intelligent Adaptive Authentication analizuje różne dane związane z integralnością mobilnych urządzeń i aplikacji w celu określenia poziomu zaufania. Dane te są wykorzystywane w celu ułatwienia dostępu w przyszłości i zapewnienia bezproblemowej obsługi klienta.

Silne zabezpieczenie pozapasmowe

OneSpan Intelligent Adaptive Authentication oferuje bezpieczne metody uwierzytelniania pozapasmowego, takie jak przyjazne dla użytkownika uwierzytelnianie za pomocą wiadomości SMS i powiadomień push oraz opatentowane wizualne kryptogramy do podpisywania danych transakcyjnych. Uwierzytelnianie następuje za pośrednictwem różnych kanałów, dzięki czemu dane są lepiej chronione przed atakami typu „man-in-the-middle”.

Fraud-Protection

Ograniczenie liczby oszustw związanych z przejęciem konta

Wykrywanie oszustw w czasie rzeczywistym

Głównym elementem systemu OneSpan Intelligent Adaptive Authentication jest potężne narzędzie analizy ryzyka, które wykorzystuje uczenie maszynowe do pozyskiwania i oceny dużej ilości rozproszonych danych w czasie rzeczywistym. Pozwala to na bardzo dokładną ocenę ryzyka, a w konsekwencji na wykrywanie nadużyć ATO i zapobieganie im.

Spersonalizowane reguły i modele

OneSpan Intelligent Adaptive Authentication wykorzystuje zarówno konfigurowalne zestawy reguł jak i modele predykcyjne. Są one dostosowane i zoptymalizowane pod kątem identyfikacji wszystkich najczęstszych rodzajów oszustw, dzięki czemu umożliwiają wyjątkowo efektywne zapobieganie ATO i innym rodzajom oszustw.

Uwierzytelnianie wielopoziomowe

Zaawansowane ataki typu phishing i słabe hasła sprzyjają atakom cyberprzestępców. Technologia OneSpan Intelligent Adaptive Authentication korzysta z rozbudowanych wariantów MFA, takich jak analiza danych biometrycznych i uwierzytelnianie za pomocą wiadomości SMS oraz powiadomień push, aby lepiej chronić dane użytkowników i kont.

Compliance

Szybsze dostosowanie do rygorystycznych przepisów

Wstępnie skonfigurowane zestawy reguł

Nasze rozwiązanie wykorzystuje wstępnie skonfigurowane zestawy reguł i modele, które są zgodne z rygorystycznymi przepisami, takimi jak PSD2. Bazują one na naszym wieloletnim doświadczeniu w bankowości i umożliwiają osiągnięcie zgodności z przepisami nawet przy skrajnie napiętym harmonogramie.

Silne Uwierzytelnienie Klienta (SCA)

OneSpan Intelligent Adaptive Authentication wykorzystuje wszystkie trzy elementy Silnego Uwierzytelniania Klienta (Strong Customer Authentication – SCA): hasło/ PIN, urządzenia mobilne i sprzętowe oraz metody biometryczne. To pojedyncze, zintegrowane rozwiązanie umożliwia również szybkie wdrożenie i osiągnięcie zgodności z przepisami.

Monitorowanie transakcji

OneSpan Intelligent Adaptive Authentication nieustannie monitoruje użytkownika, urządzenie i transakcje poprzez kanały internetowe i mobilne w celu wykrycia nietypowych wzorców, które sygnalizują zwiększone prawdopodobieństwo oszustwa. Ta technologia przekracza najbardziej rygorystyczne wymagania zgodności z przepisami.

Deployment

Łatwe wprowadzanie nowych narzędzi do zwalczania oszustw

Architektura otwartej platformy

Intelligent Adaptive Authentication jest zasilane przez Platformę Zaufanej Tożsamości OneSpan. Jest to oparta na modelu chmury, otwarta platforma zaprojektowana w celu optymalizacji dużej liczby zintegrowanych technologii. Jest to platforma chmurowa zaprojektowana w celu optymalizacji obszernej listy zintegrowanych technologii.

Bezproblemowa integracja osób trzecich

OneSpan Intelligent Adaptive Authentication wykorzystuje zaawansowane metody analizy ryzyka, uwierzytelnianie wielopoziomowe i technologię zabezpieczeń mobilnych. Można je łatwo zintegrować z nowymi platformami wykrywającymi nadużycia za pomocą prostego połączenia API.

Proste do przeprowadzenia aktualizacje uwierzytelniania

Koordynacja po stronie klienta i serwera wraz z intuicyjnym interfejsem zarządzania umożliwia zmianę metod uwierzytelniania w dowolnym momencie i udostępnienie ich dużej liczbie użytkowników bez potrzeby zmiany kodu aplikacji.

Innowacyjni partnerzy

Strategiczne relacje partnerskie w zakresie technologii zapewniają szybką integrację nowych narzędzi i technologii zwalczania nadużyć finansowych, które wyprzedzają najbardziej zaawansowane strategie cyberprzestępców.

Weak Static Password

Eliminacja słabych haseł statycznych

Wygodne metody biometryczne

Zamień słabe i nieporęczne hasła na wygodniejsze uwierzytelnianie wykorzystujące metody biometryczne, takie jak analiza odcisków palców, rozpoznawanie twarzy i zaawansowana biometria behawioralna. W ten sposób zwiększysz komfort użytkowania i zmniejszysz liczbę oszustw.

Bezproblemowa migracja danych podczas uwierzytelniania

OneSpan Intelligent Adaptive Authentication obsługuje wiele różnych metod uwierzytelniania, od tradycyjnych kodów PIN i haseł po zaawansowaną analizę biometryczną. Zapewnia to szybką i bezproblemową migrację danych.

Silne zabezpieczenie pozapasmowe

Nasze rozwiązanie oferuje bezpieczne metody uwierzytelniania pozapasmowego, takie jak przyjazne dla użytkownika uwierzytelnianie za pomocą wiadomości SMS i powiadomień push oraz opatentowane wizualne kryptogramy do podpisywania danych transakcyjnych. Uwierzytelnianie następuje za pośrednictwem różnych kanałów, dzięki czemu dane są lepiej chronione przed atakami typu „man-in-the-middle”.

Uwierzytelnianie skoordynowane

Technologia koordynacji OneSpan zarządza wieloma metodami uwierzytelniania za pośrednictwem kanałów cyfrowych, które działają w oparciu o dokładną ocenę ryzyka. Dzięki temu możesz zapewnić klientom odpowiedni poziom bezpieczeństwa i doskonałą obsługę.

Mobile Channel Risk

Zwiększenie zaufania do kanału mobilnego

Wykrywanie urządzeń z usuniętymi zabezpieczeniami

Urządzenia mobilne z usuniętymi zabezpieczeniami producenta lub ze zmienionymi uprawnieniami są w większym stopniu narażone na niebezpieczeństwo z powodu usunięcia ważnych ograniczeń dotyczących pobierania aplikacji. OneSpan Intelligent Adaptive Authentication wykrywa tę lukę i stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, znacznie zmniejszając ryzyko.

Bezpieczne kanały informacyjne

Nasza technologia wykorzystuje szyfrowanie typu end-to-end, zapewniając najwyższy poziom zabezpieczenia wymiany danych między serwerem a urządzeniem mobilnym, w tym danych uwierzytelniających, w celu pełnej ochrony wszystkich informacji o użytkownikach i transakcjach.

Powiązanie użytkowników z zaufanymi urządzeniami

Kojarzenie urządzeń pozwala użytkownikom na bezpieczne dokonywanie transakcji na zaufanych urządzeniach bez konieczności ciągłego powtarzania procedury uwierzytelniania. Odbywa się to poprzez ciągłą weryfikację zaufanego urządzenia (które zostało zarejestrowane jako należące do użytkownika i powiązane z jego danymi uwierzytelniającymi).
 

Wykrywanie złośliwego oprogramowania w czasie rzeczywistym

Złośliwe oprogramowanie zagrażające bankowości mobilnej z roku na rok ewoluuje i rozprzestrzenia się coraz szybciej, ujawniając dane osobowe klientów i ułatwiając cyberprzestępcom popełnianie oszustw. Wchodząca w skład OneSpan Intelligent Adaptive Authentication osłona aplikacji mobilnych daje aplikacjom możliwość obrony przed złośliwym oprogramowaniem, nawet na zainfekowanych urządzeniach.