OneSpan Cloud Authentication

Szybkie do wdrożenia, oparte na chmurze rozwiązanie do uwierzytelniania wieloskładnikowego ze sprawdzonymi zabezpieczeniami aplikacji online

Cloud Based

Nowoczesna platforma oparta na modelu chmury

Korzyści płynące z wykorzystania modelu chmury

Zasilane przez naszą Platformę Zaufanej Tożsamości OneSpan Cloud Authentication zapewnia klientom skalowalny, wydajny i elastyczny model chmur
y.

Minimalizacja ryzyka związanego z bezpieczeństwem

Minimalizacja ryzyka związanego z bezpieczeństwem dzięki regularnym aktualizacjom platformy i automatycznym aktualizacjom systemu bezpieczeństwa

Mobile device with a thumbprint and a one-time password

Rozbudowane możliwości uwierzytelniania

Mobilne tokeny uwierzytelniające

OneSpan Mobile Authenticators zmniejszają ryzyko nieautoryzowanego dostępu, jednocześnie zapewniając intuicyjną obsługę użytkownika. Nasza technologia wykorzystuje przyjazne dla użytkownika metody mobilnego uwierzytelniania, takie jak powiadomienia push, wiadomości SMS i analizę danych biometrycznych. Można ją także w pełni zintegrować z aplikacją bankowości mobilnej.

Jednoprzyciskowe tokeny uwierzytelniające

Technologia Uwierzytelniania w Chmurze OneSpan pozwala na korzystanie z różnych jednoprzyciskowych urządzeń uwierzytelniających; umożliwia także wdrożenia hybrydowe.

Podpisywanie transakcji

OneSpan Cloud Authentication bezproblemowo współpracuje z naszymi sprzętowymi i programowymi metodami uwierzytelniania transakcji, od prostych tokenów uwierzytelniających typu PIN-pad po opatentowane rozwiązania Cronto – skutecznie przeciwdziałając atakom trojanów i atakom typu „Man-in-the-browser”
 

Zabezpieczenie pozapasmowe

Nasze rozwiązanie obsługuje bezpieczne metody uwierzytelniania pozapasmowego, takie jak przyjazne dla użytkownika wiadomości SMS i powiadomienia push oraz opatentowane wizualne kryptogramy do podpisywania danych transakcyjnych.

Time to market

Przyszłościowe rozwiązanie

Prosta ścieżka migracji do innych technologii

OneSpan Cloud Authentication zapewnia bezproblemową aktualizację do bardziej kompleksowych rozwiązań, które obejmują uwierzytelnianie skoordynowane i analizę ryzyka

Aktualne wymogi bezpieczeństwa

Upewnij się, że spełniasz aktualne wymogi bezpieczeństwa i korzystaj z automatycznych aktualizacji zabezpieczeń.

Compliance

Zgodność z dyrektywą PSD2

Silne uwierzytelnienie klienta

OneSpan Cloud Authentication to zintegrowane rozwiązanie, które wykorzystuje wszystkie trzy elementy Silnego Uwierzytelniania Klienta (SCA): hasło/ PIN, urządzenia mobilne i sprzętowe oraz metody biometryczne.

Cost

Redukcja kosztów, koncentracja na głównym obszarze działalności

Zmniejszenie kosztów operacyjnych

Eliminacja kosztów zarządzania dotychczasową technologią uwierzytelniania wykorzystywaną lokalnie dzięki bardziej skalowalnemu, wydajnemu i innowacyjnemu rozwiązaniu opartemu na modelu chmury

Optymalizacja zasobów

Uwolnij swój zespół IT od obowiązków związanych z utrzymaniem systemu, żeby mógł skupić się na swoich podstawowych obowiązkach i opracowywaniu innowacji.

Ekonomiczne rozwiązanie

Oferta OneSpan Cloud Authentication to usługa najwyższej klasy w rozsądnej cenie.

Easy to Integrate

Łatwe wdrożenie, łatwe zarządzanie

Prostsze zarządzanie dzięki API

Prostsze zarządzanie użytkownikami i tokenami uwierzytelniającymi za pomocą jednego, standardowego interfejsu API, który pozwala na wdrożenie funkcji administracyjnych bezpośrednio w istniejących aplikacjach.

Łatwe do wdrożenia

OneSpan Cloud Authentication wymaga zintegrowania pojedynczego interfejsu REST API z aplikacją, dzięki czemu można je stosunkowo łatwo wdrożyć i szybciej rozpocząć korzystanie z niego.

Bezproblemowe tworzenie rezerw za pośrednictwem kanału mobilnego

OneSpan Cloud Authentication pozwala łatwo i wygodnie tworzyć rezerwy za pomocą urządzeń mobilnych dzięki powiadomieniom push