Risk Analytics Features

Udoskonalone środki zapobiegania oszustwom w wielu kanałach cyfrowych dzięki samouczącemu się rozwiązaniu wykorzystującemu uczenie się maszyn i modelowanie danych

Risk Analytics Features

Fraud-Protection

Wykrywanie oszustw i zapobieganie im

Minimalizowanie przejęć kont

Gotowe, konfigurowalne reguły i zasady pomagają zapobiegać nieuczciwym lub nieautoryzowanym zmianom, takim jak:

 • Utworzenie nowego odbiorcy płatności
 • Zmiany profilu użytkownika poprzez phishing, socjotechnikę itp.
 • Przelewy środków  
   

Monitorowanie zaufanych urządzeń

 • Proaktywna identyfikacja nowych urządzeń znanych i nieznanych użytkowników
 • Automatyczne wykorzystanie lokalizacji urządzeń oraz powtarzalności korzystania w celu określenia zaufania
 • Powiązana z sesjami analiza ryzyka transakcyjnego danych dotyczących urządzenia, aplikacji i transakcji pomiędzy urządzeniem mobilnym a instytucją finansową

Monitorowanie oszustw związanych z transakcjami

 • Monitorowanie ryzyka urządzeń przenośnych identyfikuje nieuczciwe transakcje w oparciu o dane transakcji i historię płatności beneficjenta.
 • Możliwość zdefiniowania własnych reguł pozwala bankom na określenie reguł transakcyjnych i polityk, które pomogą zidentyfikować znane i nowe typy oszustw
   
PSD2

Zgodność z dyrektywą PSD2

Monitorowanie ryzyka urządzeń mobilnych

Monitorowanie ryzyka urządzeń przenośnych identyfikuje nieuczciwe transakcje w oparciu o dane transakcji i historię płatności beneficjenta.

Monitorowanie działań złośliwego oprogramowania

Monitorowanie działania złośliwego oprogramowania analizuje potencjalne oznaki obecności szkodliwego oprogramowania podczas operacji o poufnym i niepoufnym charakterze, takich jak transakcje, logowania, rejestracje, zmiany adresów itp.

Ciągłe monitorowanie ryzyka

Wieloetapowe monitorowanie analizujące urządzenia, aplikacje, dane behawioralne i historię zdarzeń, a także kanały cyfrowe i analizę ze strony serwera.

Wgrane zasady i polityki

Gotowe, konfigurowalne reguły i zasady pomagają zapewnić i usprawnić zgodność z PSD2.

Możliwość dostosowania raportów do własnych potrzeb

Raportowanie z możliwością dostosowania do własnych potrzeb pozwala organizacjom na wykazanie zgodności z dyrektywą PSD2 w trakcie audytów.

Visual Analytics

Analiza graficzna

Scalanie danych z kanałów cyfrowych

Funkcja scalania danych z kanałów cyfrowych automatycznie dodaje i monitoruje wszystkie transakcje, potencjalne próby oszustw i podejrzane działania.

Narzędzia do wizualizacji oszustw

OneSpan Risk Analytics zapewnia scentralizowane zarządzanie transakcjami wysokiego ryzyka. Za pomocą jednego interfejsu użytkownika analitycy mogą przeglądać przypadki oszustw oraz analizować kluczowe wskaźniki oszustw w kontekście m. in.

 • Adresów IP
 • Zaangażowanych osób
 • Urządzeń
 • Lokalizacji
   

Narzędzia do wizualizacji oszustw

Interaktywne narzędzia do wizualizacji oszustw szybko identyfikują źródło, odbiorcę, urządzenie i lokalizację potencjalnych nieuczciwych transakcji.

Global

Sposób wdrożenia

Publiczna chmura

Instancje OneSpan Risk Analytics mogą być umieszczone w publicznej chmurze z wykorzystaniem najnowszych funkcji i aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa: wysoko dostępnych, z codziennym tworzeniem kopii zapasowych, odzyskiwaniem danych po awarii (opcjonalnie), całodobowym monitorowaniem i ochroną przed włamaniami. Zgodność z RODO gwarantuje, że dane użytkownika są w pełni szyfrowane i możliwe jest ich sprawne usunięcie na żądanie.

W lokalach

Instancje OneSpan Risk Analytics mogą być zlokalizowane na należących do organizacji serwerach z zaporą sieciową. Możliwe jest wykorzystanie zasobów i środków kontroli bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodność z obowiązującymi w organizacji zasadami bezpieczeństwa oraz uzyskanie najwyższej wydajność sieci przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury. Możliwe jest wykorzystanie zasobów i środków kontroli bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodność z obowiązującymi w organizacji zasadami bezpieczeństwa oraz uzyskanie najwyższej wydajność sieci przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury.

Automation

Inteligentna automatyzacja

Analiza ryzyka w oparciu o uczenie się maszyn

Analiza ryzyka oparta na uczeniu maszynowym zmniejsza liczbę oszukańczych przypadków, które muszą zostać przeanalizowane przez analityków ds. Oszustw, i skutkuje mniejszą liczbą zasobów potrzebnych do monitorowania oszustw.

Zautomatyzowane ostrzeganie o oszustwach

Funkcja zautomatyzowanego ostrzegania o oszustwach aktywnie identyfikuje i informuje o potencjalne nieuczciwych działaniach, dzięki czemu mogą one zostać na czas przeanalizowane.

Narzędzia do wizualizacji oszustw

Scentralizowane zarządzanie transakcjami wysokiego ryzyka – w jednym interfejsie użytkownika.

padlock with a checkmark in the center

Bezproblemowe bezpieczeństwo

Uczenie się maszyn i modelowanie danych

Analiza oparta na ryzyku pomaga w szybszym ograniczaniu nieuczciwych transakcji przy mniejszej liczbie fałszywych alarmów dzięki uczeniu się maszyn w czasie rzeczywistym i modelowaniu danych.

Zautomatyzowane profilowanie ryzyka

Zautomatyzowane profilowanie ryzyka analizuje dane dotyczące użytkowników, aplikacji i transakcji w celu identyfikacji transakcji, które wykraczają poza zwykły zakres i kontekst.