Risk Analytics

Udoskonalone środki zapobiegania oszustwom w wielu kanałach cyfrowych dzięki samouczącemu się rozwiązaniu wykorzystującemu uczenie maszynowe i modelowanie danych

Risk Analytics

Zmniejszenie liczby oszustw i spełnienie wymagań prawnych 
przy jednoczesnym obniżeniu kosztów

Fraud-Protection

Przeciwdziałanie oszustwom

Pomaga zapobiegać takim zagrożeniom jak przejmowanie kont, oszustwa przy otwieraniu nowych kont i oszustwa mobilne

Compliance

Spełniaj surowe wymagania prawne

Zgodność z normami, takimi jak dyrektywa PSD2, dzięki monitorowaniu ryzyka transakcji w czasie rzeczywistym.

Customer Experience

Zwiększenie zadowolenia klientów

Zwiększenie lojalności i utrzymanie klientów dzięki mniejszej liczbie fałszywych alarmów.

Increase Visibility

Lepszy wgląd w kanały cyfrowe

Proaktywna ochrona przed oszustwami w bankowości internetowej i mobilnej.

Cost

Zmniejszenie kosztów operacyjnych

Szybsze zapobieganie oszustwom redukuje liczbę weryfikacji przeprowadzanych manualnie, a inteligentna automatyzacja i dokładna ocena ryzyka obniżają koszty operacyjne.

How you want to deploy

Wybór sposóbu wdrożenia rozwiązania

Wdrożenie Risk Analytics jest możliwe w swojej serwerowni lub w postaci usługi w chmurze.

Jak to działa

Zmniejszenie liczby oszustw, osiągnięcie zgodności z przepisami i wzrost przychodów

Udoskonalenie istniejących środków przeciwdziałania oszustwom dzięki OneSpan Risk Analytics. Risk Analytics w czasie rzeczywistym analizuje ogromną ilość danych mobilnych, aplikacyjnych i transakcyjnych w celu wykrycia znanych i nowych rodzajów oszustw w kanałach bankowości internetowej 
i mobilnej. Między innymi:

 • Przejęć kont
 • Oszustw przy otwieraniu nowych kont
 • Oszustw mobilnych
 • Oszustw w bankowości cyfrowej

Przeciwdziałanie oszustwom

Zwalczanie zagrożeń, takich jak przejęcie konta, oszustwo związane z nowym kontem i oszustwo mobilne

Im szybciej wykonywane są płatności finansowe, tym szybciej dochodzi do oszustw. OneSpan Risk Analytics wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie uczenia się maszyn i zaawansowane modelowanie danych oraz analizuje dane w czasie rzeczywistym w celu oceny ryzyka transakcji. Analizuje on dane w czasie rzeczywistym w celu oceny ryzyka transakcji. Wynik oceny ryzyka pozwala następnie uruchomić inteligentne procesy i podjąć natychmiastowe działania oparte na predefiniowanych i/lub stworzonych przez klienta politykach i zasadach bezpieczeństwa.

Połączenie inteligentnej automatyzacji i oceny ryzyka usprawnia procesy i pomaga zapobiegać przejmowaniu kont, oszustwom związanym z nowymi kontami i oszustwom mobilnym.

Spełniaj surowe wymagania prawne

Zgodność z normami, takimi jak dyrektywa PSD2, dzięki monitorowaniu ryzyka transakcji w czasie rzeczywistym.


Spełnienie wymogów dyrektywy PSD2 poprzez zapewnienie mechanizmów monitorowania transakcji uwzględniających szereg czynników związanych z ryzykiem, w tym:

 • Wykazu narażonych danych
 • Znane scenariusze oszustw
 • Wykrywanie złośliwego oprogramowania
 • Kwoty transakcji
 • Dostęp do urządzenia/oprogramowania

Wdrożenie środków monitorowania ryzyka transakcji w czasie rzeczywistym, rozpoznawania znanych scenariuszy oszustw i identyfikacji podejrzanych odbiorców umożliwia doskonalenie wykorzystywanych w organizacji środków zapobiegania oszustwom, zgodność z normami i lepszą ochronę klientów. 

Poprawa jakości obsługi klienta

Zwiększ lojalność i wskaźniki utrzymania klientów dzięki mniejszej liczbie fałszywych alarmów.


OneSpan Risk Analytics umożliwia wykorzystanie najnowszych odkryć w dziedzinie uczenia maszynowego i modelowania danych w celu najdokładniejszego prognozowania ryzyka i oszustw. Risk Analytics aktywnie identyfikuje i nadaje priorytety nieuczciwym transakcjom, które następnie będą zbadane przez analityków ds. oszustw. Wpływa to na większą satysfakcję użytkowników wynikającą z mniejszej ilości fałszywych alarmów i wzrost przychodów dzięki zwiększonej lojalności i utrzymaniu klientów.

Lepszy wgląd w kanały cyfrowych

Proaktywna ochrona przed oszustwami związanymi z bankowością cyfrową i oszustwami mobilnymi

W walce z oszustwami ważne jest działanie w wszystkich kanałach, ponieważ mogą one być równocześnie atakowane przez oszustów próbujących jak najlepiej wykorzystać skradzione dane. 

Dlatego właśnie OneSpan Risk Analytics gromadzi dane związane z użytkownikami, ich działaniami i urządzeniami ze wszystkich kanałów cyfrowych. Risk Analytics tworzy kompleksowy obraz działań użytkowników przed, w trakcie i po sesji bankowej w oparciu o ciągłą analizę i ocenę danych w kanałach online i mobilnych. Risk Analytics wykrywa nieprawidłowości w zachowaniu użytkownika, identyfikuje ryzyko i podejmuje natychmiastowe działania dzięki wykorzystaniu uczenia maszynowego. ​

Zmniejszenie kosztów operacyjnych

Szybsze zapobieganie oszustwom dzięki inteligentnej automatyzacji i dokładnej ocenie ryzyka

Narzędzie OneSpan Risk Analytics wykorzystuje silnik analizy ryzyka na bazie uczenia maszynowego, który automatycznie identyfikuje i nadaje priorytety transakcjom 
o najwyższym stopniu ryzyka, dzięki czemu analitycy ds. oszustw mogą skoncentrować się na najbardziej ryzykownych transakcjach.

Ponadto istnieje możliwość połączenia aktualnych sposobów zapobiegania oszustwom stosowanych przez organizację 
z inteligentną automatyzacją i nowoczesnym silnikiem Risk Analytics w celu poprawy efektywności i zmniejszenia liczby oszustw w bankowości cyfrowej.

Wybór sposóbu wdrożenia rozwiązania

Wdróż analizę ryzyka jako usługę w chmurze lub lokalnie

OneSpan Risk Analytics daje możliwość wyboru najlepszego sposobu wdrożenia w organizacji.

 • Risk Analytics korzysta z zalet cenowych i elastyczności chmury. Rozwiązanie to zmniejsza koszty utrzymania sprzętu 
i infrastruktury przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejących środków kontroli bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w danej organizacji. Ponadto umożliwia ono tanią integrację w celu usprawnienia zapobiegania oszustwom i zmniejszenia kosztów operacyjnych.
 • Rozwiązanie OneSpan w lokalnej serwerowni wykorzystuje istniejącą infrastrukturę sprzętową, zasoby i procesy bezpieczeństwa. Wdrażając infrastrukturę w modelu on-premise, organizacja może ograniczyć oszustwa i poprawić zgodność z przepisami maksymalizując swoje wcześniejsze nakłady inwestycyjne.

Zacznij korzystać z OneSpan Risk Analytics

OneSpan pomaga w ograniczeniu oszustw, osiągnięciu zgodności z przepisami i poprawie doświadczeń klientów.