Zgodność z dyrektywą PSD2

Jako zaufany partner w zakresie bezpieczeństwa w wiodących bankach na świecie zapewniamy specjalistyczne branżowe i techniczne wskazówki dotyczące zgodności z PSD2

PSD2: Czy jesteś gotowy na silne uwierzytelnianie klientów?

Unijna dyrektywa w sprawie usług płatniczych (PSD2) zawiera wymogi związane z silnym uwierzytelnianiem klientów (SCA). Instytucje finansowe muszą zastosować się do tych wymogów do września 2019 r.Zgodnie z niedawną opinią EUNB poszczególni dostawcy usług płatniczych (PSP) mogliby jednak kwalifikować się do wyjątkowego przedłużenia terminu w kontekście płatności kartą w handlu elektronicznym.

Potrzebujesz szybkiej odpowiedzi? Zapytaj eksperta PSD2.

Odwiedź Forum pytań i odpowiedzi PSD2 i uzyskaj szybkie odpowiedzi na wszystkie zadane pytania

Kryteria zgodności

Pięć kryteriów bezpieczeństwa, które muszą być spełnione, aby osiągnąć zgodność z PSD2

Mobile device with a thumbprint and a one-time password

Silne uwierzytelnianie

Uwierzytelnianie powinno opierać się na dwóch lub więcej czynnikach, w tym na hasłach lub PIN-ie, tokenach, urządzeniach mobilnych, lub danych biometrycznych

Reduced-Risk

Analiza ryzyka transakcji:

Upoważnia do wykorzystywania analizy ryzyka przy transakcjach w celu powstrzymania płatności dokonywanych w sposób nieuczciwy

Mobile-App-Security

Ochrona przed klonowaniem

Dyrektywa PSD2 nakazuje stosowanie w aplikacjach dedykowanych środków zaradczych w zakresie klonowania aplikacji mobilnych

Transaction Validation

Dynamiczne łączenie

W przypadku transakcji płatniczych kod uwierzytelniający powinien być dynamicznie powiązany zarówno z kwotą, jak i odbiorcą płatności

Mobile-Channel-Risk

Elementy niezależne

Dostawcy usług płatniczych powinni przyjąć środki bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka związanego z narażonymi na niebezpieczeństwo urządzeniami przenośnymi

Customer Use Case

Learn how the Bank of Cyprus implemented software authentication and transaction-specific one-time passcodes (OTP) to comply with the revised Payment Services Directive (PSD2).

Nasze możliwości

Opcje z możliwością dostosowania w celu spełnienia wszystkich wymagań dotyczących zgodności z PSD2

Authentication

Uwierzytelnianie adaptacyjne

Rozwiązanie w zakresie inteligentnego uwierzytelniania opracowane w celu stymulowania rozwoju poprzez poprawę doświadczeń klientów i ograniczenie oszustw

Authenticate

Oprogramowanie uwierzytelniające

Rozbudowany pakiet oprogramowania uwierzytelniającego obejmuje wiodące opcje biometryczne, OOB dla bezproblemowego uwierzytelniania mobilnego

Mobile-App-Security

Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych

Łagodzenie złośliwych ataków i zmniejszanie narażenia na oszustwa dzięki naszym rozwiązaniom bezpieczeństwa aplikacji mobilnych, zgodnie z wymogami PSD2

One-Button-Authentication

Sprzęt do uwierzytelniania

Dwuelementowe tokeny autoryzujące Digipass® zapewniają silne, efektywne kosztowo bezpieczeństwo

Reduced-Risk

Analiza ryzyka

Zaawansowany silnik analizy ryzyka wykorzystujący uczenie się maszyn do lepszego wykrywania oszustw w czasie rzeczywistym

Customer Use Case

Learn how Raiffeisen Italy implemented mobile authentication & mobile app shielding for PSD2 compliance and ease of use.

Skontaktuj się z nami

Czy masz pytania dotyczące PSD2? Szybko uzyskaj potrzebne informacje

Informacje zawarte na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Zalecamy zasięgnięcie niezależnej profesjonalnej porady. OneSpan nie ponosi odpowiedzialności za treść tych materiałów.