Obsługa klienta

Nasz kompetentny zespół inżynierów, specjalistów ds. Wdrażania i personelu pomocniczego jest do Twojej dyspozycji. Pracując jako oddany zespół, zapewnią pomyślne wdrożenie cyberbezpieczeństwa.

Profesjonalne usługi

OneSpan Professional Services mają na celu pomóc klientom, odsprzedawcom, partnerom i integratorom we wdrożeniu ich projektów silnego uwierzytelniania. Dzieląc się naszą wiedzą, pomagamy naszym klientom minimalizować wyzwania i maksymalizować wyniki uwierzytelniania na czas i w ramach budżetu.

Pobieranie

Usługi realizacji zamówień

Każdy typ DIGIPASS, zarówno miękki, jak i sprzętowy, można spersonalizować. DIGIPASS może być oznakowany logo, nazwą i kolorami Twojej firmy. Nawet twoja strona internetowa, numer telefonu lub hasło Twojej firmy mogą być umieszczone na urządzeniu DIGIPASS.


Pobieranie