OneSpan Zgodność i Zaufanie

Certyfikaty i zabezpieczenia centrum danych

Rozwiązania OneSpan są hostowane w wielu centrach danych na całym świecie, co zapewnia wysoką dostępność. Współpracujemy z liderami rynku usług infrastruktury w chmurze, którzy obsługują i kontrolują wszystkie nasze komponenty hostingowe oraz zarządzają nimi. Obejmuje to system operacyjny hosta i warstwę wirtualizacji, a także fizyczne bezpieczeństwo obiektów, w których działają usługi.

Miejsce przechowywania danych OneSpan

Branże, które są regulowane i dla których kluczowa jest zgodność z przepisami – na przykład bankowość, ubezpieczenia, opieka zdrowotna czy administracja – często wymagają kontroli i przejrzystości w kwestii miejsca przechowywania danych transakcyjnych. Rozwiązania OneSpan są hostowane w rozproszonych geograficznie centrach danych. Pomagamy spełnić wymagania dotyczące miejsc przechowywania danych, nieustannie zapewniając bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami. Odtwarzanie awaryjne i redundancja (nadmiarowość) pomagają zapewnić wysoką wydajność i dostępność oraz ciągłość działania.

Współpracujemy z wiodącymi dostawcami usług w chmurze, takimi jak Amazon Web Services (AWS) i Microsoft Azure, aby oferować miejsca przechowywania danych w następujących lokalizacjach:
 

  • OneSpan Sign: USA (programy komercyjne i FedRAMP), Kanada, Australia i Europa
  • OneSpan Identity Verification: USA i Europa
  • OneSpan Intelligent Adaptive Authentication: USA i Europa
  • OneSpan Cloud Authentication: USA i Europa
  • OneSpan Risk Analytics: USA i Europa


Tworząc konto klienta, OneSpan przypisuje go do jednego z tych regionów (klienci sami mogą wybrać swój region).

Certyfikaty najważniejszych rozwiązań

OneSpan Sign

ISO/IEC 27001 seal

ISO/IEC 27001:2013

ISO/IEC 27017

ISO/IEC 27017:2015

ISO/IEC 27018

ISO/IEC 27018:2019

Fedramp logo

Federalny program zarządzania ryzykiem i autoryzacją (FedRAMP)

HIPAA

Ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych z 1996 r. (HIPAA):

SkyHigh Enterprise Ready 200px gray circle

Skyhigh Enterprise-Ready

The word "Esign" laid over a light green checkmark

Ustawa ESIGN (Ustawa o podpisie elektronicznym w handlu międzynarodowym i krajowym)

The letters UETA laid over a green checkmark

Ustawa UETA (Ustawa o transakcjach elektronicznych)

The word eIDAS against a navy blue background encircled by yellow stars, evoking the EU flag

eIDAS (Rozporządzenie w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania)

Indecopi logo

Akredytacja Indecopi

Rozwiązania w zakresie Zaufanej Tożsamości

Service Organization Control (SOC) 2 seal

Atestacja SOC 2 Typ II

Service Organization Control (SOC) 2 seal

ISAE 3000 Trust Service Principle

FIPS 140-2

FIPS 140-2 Cryptography™

FIDO 2

Certyfikat FIDO 2

FIDO UAF

Certyfikat FIDO UAF

FIPS 140-2™: Znak certyfikacyjny Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii (NIST), który nie oznacza zatwierdzenia produktu przez NIST, rząd Stanów Zjednoczonych ani rząd Kanady.