news_VASCO gör en insats för den globala SSL-certifikatmarknaden

June 20, 2011

Företaget ser betydande säljmöjligheter i den befintliga kundbasen + konkurrenskraftiga möjligheter i olika vertikala och horisontala marknadssegment

Oakbrook Terrace, Illinois, Zürich, Schweiz, 20 juni, 2011 - VASCO Data Security Inc. (Nasdaq: VDSI; www.vasco.com), en ledande mjukvaruleverantör inom IT-säkerhet som är specialiserad på lösningar för autentisering samt elektroniska och digitala signaturer, tillkännagav idag att den gör en insats för den globala SSL- och EV SSL-marknaden, med dess egna skala av CertiID SSL- och EV SSL-certifikat. VASCO:s steg mot den globala SSL-certifikatsektorn är en följd av deras senaste förvärv av den nederländska internetsäkerhetsleverantören DigiNotar.

Den SSL-certifikatmarknaden har en stadig tillväxt på grund av:

  1. Den ökande mängden av känsliga data och applikationer som är tillgängliga på webben
  2. Behovet av tillförlitliga webbsajter som en följd av den kraftigt ökande mängden databrott
  3. Utvecklingen av reglar och lagstiftning inom onlineintegritetsskydden.

Utöver säljmöjligheter i den befintliga kundbasen på ungefär 10 000 företag riktar VASCO in sig på VPN- och SSL-VPN-applikationer, intranät, extranät, webbpost, webbportaler, konsumentapplikationer och tillämpningar som kräver ett onlineabonnemang.
DigiNotar, ett VASCO-företag, är ansvarig för att utfärda och verifiera VASCO:s CertiID SSL- och EV SSL-certifikat. Med de här certifikaten kan företagen utöka sin webbsäkerhet genom att identifiera servern och kryptera datatransaktionen mellan användarens dator och servern.
VASCO:s CertiID SSL- och EV SSL-certifikat kan anskaffas genom VASCO:s globala kanalnätverk av distributörer och återförsäljare och på VASCO:s (www.vasco.com) och DigiNotars (www.digitnotar.com) webbsajter.

”Genom att erbjuda CertiID SSL- och EV SSL-certifikat på global nivå träder VASCO in på en ny, men välkänd marknad,” säger Jan Valcke, VD och operativ chef på VASCO Data Security. ”Vi tror att DigiNotars certifikat är bland de mest pålitliga inom branschen. Vi är övertygade om att kvaliteten av våra erbjudanden och flexibiliteten av vår organisation gör det möjligt för oss att få fäste på SSL-certifikatmarknaden genom att rikta in oss mot både nya möjligheter och vår etablerade kundbas för autentiseringsteknologier.”

Definitionen av SSL-certifikat:
Ett SSL-certifikat är en fil, installerad på en säker webbserver, som identifierar en webbsajt. Det här digitala certifikatet fastställer identiteten och autenticiteten av ett företag eller en handlare, så att nätkunderna kan vara säkra på att webbsajten är säker och tillförlitlig. I syfte att kontrollera att de här webbsajterna är legitima (dvs. att de är vem de utger sig vara), är företagen och deras webbsajter verifierade av en tredje parti, såsom VASCO/ DigiNotar.

Definitionen av EV SSL-certifikat:
Extended Validation SSL-certifikat – SSL-certifikat med utökad validering – visar information på webbläsare med hög säkerhet så att en webbsajts organisatoriska identitet kan identifieras tydligt. För en användare är den mest visuella aspekten av ett EV SSL-certifikat att adressfältet skiftar färg: det blir grönt när ett EV SSL-certifikat används. Bredvid det gröna fältet visas både namnet på organisationen som är listat i certifikatet och Certifikatsauktoriteten (som VASCO/DigiNotar).

VASCO är en ledande leverantör av lösningar för autentisering och elektroniska och digitala signaturer. VASCO är ett globalt mjukvarubolag inom IT-säkerhet med en kundbas på över 10.000 företag i mer än 100 länder, inklusive mer än 1500 internationella finansiella institutioner. VASCO främsta marknader är den finansiella sektorn, e-handel och e-förvaltning. Framåtblickande uttalanden Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida planer, händelser eller föreställningar är framåtblickande uttalanden. Dessa framtidsinriktade uttalanden (1) identifieras med hjälp av termer och fraser som "förväntar", "tror", "kommer", "förutse", "nya", "avser", "planerar", "kunde", "kan", "uppskatta", "borde", "objektiva" och "mål", "möjligt", "potential", och liknande ord och uttryck, men sådana ord och fraser är inte de enda som, för att identifiera dem, och ( 2) är föremål för risker och osäkerheter och representerar våra nuvarande förväntningar eller övertygelser rörande framtida händelser. VASCO varnar att den framåtblickande uttalanden är kvalificerade av viktiga faktorer som kan orsaka faktiska resultat avviker väsentligt från dem i de framåtblickande uttalandena. Dessa risker, osäkerheter och andra faktorer har beskrivits mer ingående i den årsrapport på blankett 10-K för räkenskapsåret som slutade 31 december 2009 Filed hos Securities and Exchange Commission och inkluderar, men är inte begränsade till, (a) riskerna för allmänna marknadsläget, däribland valutaförändringar och osäkerheter i världsekonomin och de finansiella marknaderna, (b) risker med att dator-och nätverkssäkerhet industrin, inklusive den skenande tekniska utvecklingen, utvecklas branschstandarder, allt fler av fordringar patentintrång, förändringar i kundkrav, pris anbudsförfarande, och förändrade statliga regleringar, och (c) risker som är specifika för Vasco, inklusive efterfrågan på våra produkter och tjänster, konkurrens från mer etablerade företag och andra, tryck på priser och vårt historiska beroende av relativt få produkter vissa leverantörer och vissa nyckelkunder. Hänvisning görs till Vascos publika rapporter till US Securities and Exchange Commission för ytterligare information om Vasco och dess verksamhet. Detta dokument kan innehålla varumärken VASCO Data Security International, Inc. och dess dotterbolag, däribland Vasco, Vasco "V" design, DIGIPASS, VACMAN, aXsGUARD och IDENTIKEY. För mer information kontakta: Jochem Binst, +32 2 609 97 00, [email protected] Följ oss på Twitter: http://twitter.com/VASCODataNews