VASCO verandert het e-security landschap door de lancering van zijn "DIGIPASS as a Service" (DaaS) Authenticatieservices aanbod

February 18, 2010

DIGIPASS as a a Service (DaaS) biedt on demand identiteits- en transactiebeveiliging; VASCO breidt zijn aanbod uit naar Application Service Providers (ASP) en SaaS-leveranciers; Meervoudige bedrijfs- en eindgebruikersapplicaties worden beveiligd met één DIGIPASS; Lagere total cost of ownership brengt sterke authenticatie binnen het bereik van elke online applicatie

Oakbrook Terrace, Illinois, Zurich, Zwitserland, 18 Februari 2010 - VASCO Data Security Inc. (Nasdaq: VDSI; www.vasco.com), het toonaangevende software security bedrijf gespecialiseerd in authenticatieoplossingen, kondigt zijn nieuwe “DIGIPASS as a Service (DaaS)” authenticatiemodel aan. DIGIPASS as a Service (DaaS) is VASCO’s nieuwste dienst, die zal toegevoegd worden aan VASCO’s bestaande end-to-end authenticatieproductgamma. DIGIPASS as a Service gaat verder dan simpelweg ‘Authentication as a Service’. Het biedt een compleet platform dat de gebruiker, het bedrijf en e-commerce incorporeert. Als dusdanig biedt DIGIPASS as a Service on demand identiteits- en transactiebeveiliging.

Tot 2005 was VASCO voornamelijk een leverancier van hardware authenticatie voor financiële instellingen. Naarmate die activiteit groeide, kwam de brutomarge van het bedrijf onder druk te staan.

In 2006 lanceerde VASCO zijn Full Option, All Terrain authenticatiestrategie, wat resulteerde in zijn end-to-end business model. VASCO bouwde zijn activiteiten verder uit naar de markt van enterprise security en het indirecte kanaal en breidde zijn actieradius uit tot consumentenapplicaties zoals e-gaming. Op productniveau, verruimde het bedrijf zijn serveraanbiedingen en ontwikkelde het zijn software DIGIPASS productlijn. Deze gecombineerde inspanningen resulteerden in een gezonde business mix en dito winstpositie.

Vandaag breidt het bedrijf haar aanbod uit op basis van de behoeften van de groeiende online applicatiemarkt. Veel dienstverleners worden geconfronteerd met de kosten die gepaard gaan met de invoering van sterke authenticatie. Bovendien staan sommigen nogal weigerachtig tegenover de implementatie van beveiligingsmaatregelen ten voordele van de klant omwille van een lage gebruiksfrequentie, de kleine transactiewaarden of het gebrek aan de nodige middelen om de hardware en/of software te verdelen naar de klant toe. “DIGIPASS as a Service” is ontwikkeld om VASCO authenticatie naar dergelijke klanten te kunnen brengen.

DIGIPASS as a Service laat klanten toe een groot aantal bedrijfs- en eindgebruikerapplicaties te beveiligen met één enkele DIGIPASS. Vandaag beveiligen bedrijven de toegang tot hun webmail, netwerk, ERP en CRM systemen met één DIGIPASS. De DaaS authenticatieservice bouwt voort op dit bestaande model en biedt een platform aan waar consumenten hun online bankrekening kunnen raadplegen, tickets kunnen kopen online, spelletjes kunnen spelen en toegang krijgen tot hun sociale netwerkaccount met slechts één DIGIPASS.

Voor eindgebruikers is paswoordbeheer vaak een nachtmerrie. Ze hebben verschillende paswoorden voor hun online bankingapplicatie, sociale netwerkaccount, kredietkaarten, webmail... Het is de doelstelling van VASCO om de eindgebruiker toegang te verlenen tot deze talloze toepassingen met slechts één DIGIPASS. Met DaaS kan VASCO dit realiseren.

De voordelen van VASCO’s DaaS voor applicatiegebruikers en bedrijven zijn duidelijk:

  • Lower total cost of ownership
  • Gemakkelijker distributie- en fulfillmentproces
  • Gedeelde back-office kosten
  • Time to market
  • Bescherming tegen inkomstenverlies ten gevolge van account sharing

Daarnaast biedt DIGIPASS as a service (DaaS) opportuniteiten voor:

  • het aanbieden van bijkomende diensten aan eindgebruikers
  • potentiële inkomstenbronnen
  • cross marketing met wereldwijd vooraanstaande leveranciers

“De lancering van VASCO’s “DIGIPASS as a Service” (DaaS) is een zeer grote stap in de evolutie van het bedrijf”, zegt Jan Valcke, President en COO bij VASCO Data Security. “Wij geloven dat de combinatie van VASCO’s DaaS met onze bestaande end-to-end authenticatieoplossingen elke mogelijke online applicatie binnen het bereik zal brengen van VASCO’s toonaangevende DIGIPASS authenticatie.”

“Op dit moment zijn een groot aantal online applicaties en hun gebruikers niet in staat om gebruik te maken van versterkte beveiliging zoals sterke authenticatie”, verklaart Valcke. “Mogelijke belemmeringen zijn een lage gebruiksfrequentie van de applicatie of een relatief lage monetaire waarde van de te beveiligen accounts. Nochtans kunnen ook applicaties met een relatief lage financiële waarde, zoals sociale netwerken, een hoge waarde inhouden voor de eindgebruiker. Volgens VASCO hebben alle online applicaties het recht om beveiligd te worden met de beste DIGIPASS authenticatie.”

Over VASCO:
VASCO is een belangrijke leverancier van sterke authenticatie en e-signature oplossingen en diensten gespecialiseerd in Internet Security toepassingen en transacties.
VASCO heeft zich gevestigd als een globaal softwarebedrijf gespecialiseerd in Internet Security, met een klantenbasis van meer dan 9000 bedrijven in meer dan 100 landen, inclusief bijna 1350 internationale financiële instellingen. VASCO’s voornaamste markten zijn de financiële sector, enterprise security, e-commerce en e-government.

Toekomstgerichte stellingen:
Stellingen in dit persbericht die verband houden met toekomstige plannen, gebeurtenissen of prestaties zijn toekomstgerichte stellingen. Elke stelling die woorden bevat zoals “ geloven’, “anticiperen”, “plannen”, “verwachten”, “voornemen”, bedoelen” en gelijkaardige woorden is toekomstgericht and deze stellingen impliceren risico’s en onzekerheden en zijn gebaseerd op huidige verwachtingen. Bijgevolg kunnen actuele resultaten materieel verschillen van de verwachtingen uitgedrukt in deze toekomstgerichte stellingen.

Dit document kan handelsmerken bevatten van VASCO Data Security International, Inc. en zijn dochterondernemingen; zoals VASCO, het VASCO “V” ontwerp, DIGIPASS, VACMAN, aXsGUARD en IDENTIKEY.

Er wordt verwezen naar de publieke indieningen van het bedrijf bij de US Securities and Exchange Commission voor verdere informatie over het bedrijf en zijn verrichtingen.

Voor meer informatie:
Jochem Binst, +32 2 609 97 00, [email protected]